"HASS010空気調和・衛生設備工事標準仕様書"改定原案作成終了の報告  [in Japanese]

Search this Article

Journal

 • 空気調和・衛生工学  

  空気調和・衛生工学 74(1), 65-70, 2000-01-05 

  空気調和・衛生工学会

Codes

 • NII Article ID (NAID)
  10004830015
 • NII NACSIS-CAT ID (NCID)
  AN00065681
 • Text Lang
  JPN
 • Article Type
  OTR
 • ISSN
  03864081
 • NDL Article ID
  4954727
 • NDL Source Classification
  ZN1(科学技術--建設工学・建設業) // ZN5(科学技術--建設工学・建設業--都市工学・衛生工学)
 • NDL Call No.
  Z16-99
 • Data Source
  CJP  NDL 
Page Top