Akmataliev, A. (Abdyldazhan)

ID:DA12592712

別名

Akmataliev, Abdyldazhan

同姓同名の著者を検索

検索結果22件中 1-20 を表示

 • 1 / 2
 • Сейтек : баатырдык эпос : Саякбай Каралаевдин варианты боюнча

  китепти жалпы редакциялаган, Абдылдажан Акматалиев ; тузгөндөр, Айнек Жайнакова, Аркаръек Мамьітов ; Теодор Герцендин сурөттөру пайдаланылды

  Турар 2013 Толукталып, 2-басылышы

  所蔵館1館

 • Семетей : баатырдык эпос : "Манас" эпосүнүн экинчи бөлчгч : Саякбай Каралаевдин варианты боюнча

  китепти жалпы редакциялаган, Абдылдажан Акматалиев ; тузгөндөр, Айнек Жайнакова ; Теодор Герцендин сурөттөру пайдаланылды

  Турар 2013

  : жалпы , 1-китеп , 2-китеп

  所蔵館1館

 • XX кылымдын адабияты : 60-жылдардан кийин

  А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында

  "Полиграфбум ресурс" 2012 Кыргыз адабиятынын тарыхы / А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында 7 т.

  所蔵館1館

 • Кыргыз эл ырчылары

  А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында

  "Полиграфбумресурсы" 2012 Кыргыз адабиятынын тарыхы / А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында 5 т.

  所蔵館1館

 • Байыркы жана кол жазма адабияты : адабият таануу

  А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында

  "Полиграфбумресурсы" 2012 Кыргыз адабиятынын тарыхы / А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында 4 т.

  所蔵館1館

 • Кыргыз адабиятынын тарыхы

  А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында

  "Полиграфбумресурсы" 2012

  : [set] , 8 т. , 9 т.

  所蔵館1館

 • XX кылымдын адабияты : 20-60-жылдар

  А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында

  "Полиграфбумресурсы" 2012 Кыргыз адабиятынын тарыхы / А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында 6 т.

  所蔵館1館

 • Ковры по склонам сизых гор : фольклор и литературные памятники Киргизии

  [составление, А.А. Акматалиев]

  Художественная литература 2011 Классика литератур СНГ Киргизия

  所蔵館1館

 • Адабият энциклопедиясы

  рецензенттер, А.А. Акматалиев, К.Т. Токмоналиев ; жоопту радактор, Т.Т. Токоев

  "Турар" 2010

  2

  所蔵館1館

 • Кыргыз тилинин сѳздүгү : 50 минден ашык сѳз жана сѳз айкашы камтылды

  А. Акматалиевдин жалпы редакциясы астында

  "AVRASYA JAYINCILIK" 2010

  : [set] , 1 , 2

  所蔵館1館

 • Манас : баатырдык эпос : Саякбай Каралаевдин варианты боюнча

  тузгөндөр, Айнек Жайнакова, Абдылдажан Акматалиев ; Теодор Герцендин сурөттөру пайдаланылды

  «Турар» 2010

  所蔵館1館

 • Kocacaş destanı

  hazırlayanlar, Abdıldacan Akmataliyev, Keneş Kırbaşev ; Türkiye Türkçesine aktaranlar, Fikret Türkmen, Gülsine Uzun, Baki Bora Hança

  Türk Dil Kurumu 2007 1. baskı Türk Dil Kurumu yayınlarından 894 . Türk dünyası destanlarının tespiti, Türkiye türkçesine aktarılması ve yayımlanması projesi ; 12 . Kırgız destanları ; 3

  所蔵館2館

 • Байтик баатыр : Жаманкара баатыр = Baitik baatyr : Jamankara baatyr

  Абдылдажан Акматалиевдин жалпы редакциясы астында ; баш сөзүн жазгандар А. Акматалиев, Ж. Байтерекова ; түзгөндөр Ө. Шаршеналиев, К. Ишимканов, Ч. Турсунбеков

  "Шам" 2003 "Эл адабияты" сериясы = "El adabiaty" (people's literature) series / Айтматов Ч. Т. башкы педактор 23 тому

  所蔵館1館

 • Гүлгаакы : Кыз Сайкал = Gylgakya : Kyz Saykal

  Абдылдажан Акматалиевдин жалпы редакциясы астында ; баш сөзүн жазган Г. Орозова ; түзгөндөр Г. Орозова, Ө. Шаршеналиев

  "Шам" 2003 "Эл адабияты" сериясы = "El adabiaty" (people's literature) series / Айтматов Ч. Т. башкы педактор 25 тому

  所蔵館1館

 • Арман ырлары жана Ак Мөөр = Songs of sorrow and Ak Moor

  Абдылдажан Акматалиевдин жалпы редакциясы астында ; баш сөздөрүн жазгандар Ж. Байтерекова, Б. Кебекова ; түзгөндөр А. Акматалиев, Ж. Байтерекова, Н. Ыйсаева

  "Шам" 2003 "Эл адабияты" сериясы = "El adabiaty" (people's literature) series / Айтматов Ч. Т. башкы педактор 22 тому

  所蔵館1館

 • Саринжи, Бөкөй : Жаңыл Мырза = Sarinji, Bokoy : Janyl Myrza

  Абдылдажан Акматалиевдин жалпы редакциясы менен ; түзгөн, Айнек Жайнакова

  "Шам" 1998 "Эл адабияты" сериясы = "El adabiaty" (people's literature) series / Айтматов Ч. Т. башкы педактор 6 тому

  所蔵館1館

 • Курманбек, Сейитбек = Kurmanbek, Sejitbek

  Абдылдажан Акматалиевдин жалпы редакциясы астында ; баш сөзүн жазгандар, Б. Кебекова ... [и др.] ; "Курманбектин" М. Мусулманкулов, К. Акиевдин варианттарын түзгөн М. Мукасов ; "Курманбектин" С. Дыйканбаевдин вариантын түзгөн Б. Кебекова, О. Ахмедов ; "Сейитбектин" О. Урмамбетов, Н. Адиевдин варианттарын түзгөндөр М. Мукасов, Р. Сарыпбеков

  "Шам" 1998 "Эл адабияты" сериясы = "El adabiaty" (people's literature) series / Айтматов Ч. Т. башкы педактор 5 тому

  所蔵館1館

 • Жаныш, Байыш = Janysh, Baiysh

  Абдылдажан Акматалиевдин, жалпы редакциясы астында ; текстти басмага даярдап, баш сөзүн, комментарийлерин жазган Батма Кебекова

  "Шам" 1998 "Эл адабияты" сериясы = "El adabiaty" (people's literature) series / Айтматов Ч. Т. башкы педактор 4 тому

  所蔵館1館

 • Жоодарбешим = Joodarbeshim

  Абдылдажан Акматалиевдин, жалпы редакциясы менен ; тексти басмага даярдап, баш сөзүн жазган Кеңеш Кырбашев

  "Шам" 1997 "Эл адабияты" сериясы = "El adabiaty" (people's literature) series / Айтматов Ч. Т. башкы педактор 3 тому

  所蔵館1館

 • Кедейкан : Олжобай менен Кишимжан = Kedeykan : Oljobay and Kyshymjan

  Абдылдажан Акматалиевдин жалпы редакциясы менен ; түзгөн, баш сөздөрүн жана түшүндүрмөлөрүн жазган Казиев Токон

  "Шам" 1997 "Эл адабияты" сериясы = "El adabiaty" (people's literature) series / Айтматов Ч. Т. башкы педактор 9 тому

  所蔵館1館

 • 1 / 2

この著者を外部サイトでさがす

ページトップへ