Search Results1-3 of  3

 • 八木 吉郎 ID: 9000007588948

  Articles in CiNii:1

  • 大型輸送機械の現状 (1977)
 • 八木 吉郎 ID: 9000350595804

  神戸製鋼所浅田基礎研究所 (1972 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • 再結晶・集合組織・熱延鋼板 (1972)
 • 八木 吉郎 ID: 9000350595858

  神戸製鋼所浅田基礎研究所 (1972 from CiNii)

  Articles in CiNii:1

  • 再結晶・集合組織・熱延鋼板 (1972)
Page Top