Search Results1-1 of  1

  • 大田 恵教 ID: 9000256488504

    協和発酵工業 (株) 食品酒類研究所 (1989 from CiNii)

    Articles in CiNii:1

    • 平成元年度日本醸造学会大会講演要旨集 (1989)
Page Top