Author(s)

Journal

 • 呼吸器感染症の治療

  呼吸器感染症の治療, 69-74, 1987

  南江堂

Cited by:  3

 • SUSCEPTIBILITIES OF BACTERIA ISOLATED FROM PATIENTS WITH RESPIRATORY INFECTIOUS DISEASES TO ANTIBIOTICS (1994)  [in Japanese]

  IKEMOTO Hideo , WATANABE Kazuyoshi , MORI Takeshi , IGARI Jun , OGURI Toyoko , KOBAYASHI Kunihiko , SATOU Kiyoshi , MATSUMIYA Hidemi , SAITO Akira , TERAI Tsugio , TANNO Yasuo , NISHIOKA Kiyo , ARAKAWA Masaaki , WADA Kouichi , OKADA Masahiko , OZAKI Kyoko , AOKI Nobuki , KITAMURA Nobuko , SEKINE Osamu , SUZUKI Yasutoshi , MATSUDA Masafumi , TANIMOTO Hiroichi , NAKATA Kouichiro , NAKAMORI Yoshitaka , NAKATANI Tatsuo , INAGAWA Hiroko , KABE Junzaburou , KUDO Kouichiro , YAMAMOTO Yumiko , ISHIHARA Teruo , OKADA Jun , KOBAYASHI Hiroyuki , TAKEDA Hiroaki , OSHITANI Hiroshi , KAWAI Shin , SHIMADA Kaoru , YAMAGUCHI Keizo , IWATA Morihiro , ITO Akira , SUMITOMO Midori , SOEJIMA Rinzo , NIKI Yoshito , ANDO Masayuki , YAMANE Nobuhisa , TOSAKA Masakazu , HARA Kohei , KAKU Mitsuo , HIRAKATA Yoichi , MATSUDA Junichi , NASU Masaru , GOTO Youichiro , ITO Morio , SAITO Atsushi , KUSANO Nobuchika

  Jpn J Antibiot 49(5), 419-455, 1996-05-25

  Ichushi Web References (24) Cited by (12)

 • SUSCEPTIBILITIES OF BACTERIA ISOLATED FROM PATIENTS WITH RESPIRATORY INFECTIOUS DISEASES TO ANTIBIOTICS (1990)  [in Japanese]

  IKEMOTO Hideo , WATANABE Kazuyoshi , MORI Takeshi , IGARI Jun , OGURI Toyoko , KONDOU Takahito , KOBAYASHI Kunihiko , SATOU Kiyoshi , MATSUMIYA Hidemi , SAITO Akira , TERAI Tsugio , TANNO Yasuo , NISHIOKA Kiyo , ARAKAWA Masaaki , WADA Kouichi , OKADA Masahiko , OZAKI Kyoko , AOKI Nobuki , KITAMURA Nobuko , SEKINE Osamu , SUZUKI Yasutoshi , TANIMOTO Hiroichi , NAKATA Kouichiro , NAKAMORI Yoshitaka , NAKATANI Tatsuo , SUGI Hiroko , KABE Junzaburou , KUDO Kouichiro , YAMAMOTO Yumiko , ISHIHARA Teruo , OKADA Jun , KOBAYASHI Hiroyuki , TAKEDA Hiroaki , OSHITANI Hiroshi , KAWAI Shin , HIMADA Kaoru , YAMAGUCHI Keizo , ITO Akira , KAMINAGA Youichiro , SOEJIMA Rinzo , NIKI Yoshito , ANDO Masayuki , YAMANE Nobuhisa , TOSAKA Masakazu , HARA Kohei , KAKU Mitsuo , SUGAWARA Kazuyuki , NASU Masaru , GOTO Youichiro , ITO Morio , SAITO Atsushi , KUSANO Nobuchika

  Jpn J Antibiot 48(7), 887-920, 1995-07-01

  Ichushi Web References (19) Cited by (15)

 • SUSCEPTIBILITIES OF BACTERIA ISOLATED FROM PATIENTS WITH RESPIRATORY INFECTIOUS DISEASES TO ANTIBIOTICS (1991)  [in Japanese]

  IKEMOTO Hideo , WATANABE Kazuyoshi , MORI Takeshi , IGARI Jun , OGURI Toyoko , KONDOU Takahito , KOBAYASHI Kunihiko , SATOU Kiyoshi , MATSUMIYA Hidemi , SAITO Akira , TERAI Tsugio , TANNO Yasuo , NISHIOKA Kiyo , ARAKAWA Masaaki , WADA Kouichi , OKADA Masahiko , OZAKI Kyoko , AOKI Nobuki , KITAMURA Nobuko , SEKINE Osamu , SUZUKI Yasutoshi , TANIMOTO Shinichi , NAKATA Kouichiro , NAKAMORI Yoshitaka , NAKATANI Tatsuo , SUGI Hiroko , KABE Junzaburou , KUDO Kouichiro , YAMAMOTO Yumiko , ISHIHARA Teruo , OKADA Jun , KOBAYASHI Hiroyuki , TAKEDA Hiroaki , OSHITANI Hiroshi , KAWAI Shin , SHIMADA Kaoru , YAMAGUCHI Keizo , ITO Akira , KAMINAGA Youichiro , SOEJIMA Rinzo , NIKI Yoshito , ANDO Masayuki , YAMANE Nobuhisa , TOSAKA Masakazu , HARA Kohei , KAKU Mitsuo , SUGAWARA Kazuyuki , NASU Masaru , GOTO Yoichiro , ITO Morio , SAITO Atsushi , KUSANO Nobuchika

  Jpn J Antibiot 48(8), 965-998, 1995-08-01

  Ichushi Web References (24) Cited by (8)

Codes

 • NII Article ID (NAID)
  10004899656
 • Article Type
  Part of a Book
 • Data Source
  CJPref 
Page Top