MRSAの耐性機構と対策

Search this Article

Author(s)

Journal

 • 日本臨牀

  日本臨牀 46(特別号), S189-S200, 1988

Cited by:  3

 • SUSCEPTIBILITIES OF BACTERIA ISOLATED FROM PATIENTS WITH RESPIRATORY INFECTIOUS DISEASES TO ANTIBIOTICS (1990)  [in Japanese]

  IKEMOTO Hideo , WATANABE Kazuyoshi , MORI Takeshi , IGARI Jun , OGURI Toyoko , KONDOU Takahito , KOBAYASHI Kunihiko , SATOU Kiyoshi , MATSUMIYA Hidemi , SAITO Akira , TERAI Tsugio , TANNO Yasuo , NISHIOKA Kiyo , ARAKAWA Masaaki , WADA Kouichi , OKADA Masahiko , OZAKI Kyoko , AOKI Nobuki , KITAMURA Nobuko , SEKINE Osamu , SUZUKI Yasutoshi , TANIMOTO Hiroichi , NAKATA Kouichiro , NAKAMORI Yoshitaka , NAKATANI Tatsuo , SUGI Hiroko , KABE Junzaburou , KUDO Kouichiro , YAMAMOTO Yumiko , ISHIHARA Teruo , OKADA Jun , KOBAYASHI Hiroyuki , TAKEDA Hiroaki , OSHITANI Hiroshi , KAWAI Shin , HIMADA Kaoru , YAMAGUCHI Keizo , ITO Akira , KAMINAGA Youichiro , SOEJIMA Rinzo , NIKI Yoshito , ANDO Masayuki , YAMANE Nobuhisa , TOSAKA Masakazu , HARA Kohei , KAKU Mitsuo , SUGAWARA Kazuyuki , NASU Masaru , GOTO Youichiro , ITO Morio , SAITO Atsushi , KUSANO Nobuchika

  Jpn J Antibiot 48(7), 887-920, 1995-07-01

  Ichushi Web References (19) Cited by (15)

 • SUSCEPTIBILITIES OF BACTERIA ISOLATED FROM PATIENTS WITH RESPIRATORY INFECTIOUS DISEASES TO ANTIBIOTICS (1991)  [in Japanese]

  IKEMOTO Hideo , WATANABE Kazuyoshi , MORI Takeshi , IGARI Jun , OGURI Toyoko , KONDOU Takahito , KOBAYASHI Kunihiko , SATOU Kiyoshi , MATSUMIYA Hidemi , SAITO Akira , TERAI Tsugio , TANNO Yasuo , NISHIOKA Kiyo , ARAKAWA Masaaki , WADA Kouichi , OKADA Masahiko , OZAKI Kyoko , AOKI Nobuki , KITAMURA Nobuko , SEKINE Osamu , SUZUKI Yasutoshi , TANIMOTO Shinichi , NAKATA Kouichiro , NAKAMORI Yoshitaka , NAKATANI Tatsuo , SUGI Hiroko , KABE Junzaburou , KUDO Kouichiro , YAMAMOTO Yumiko , ISHIHARA Teruo , OKADA Jun , KOBAYASHI Hiroyuki , TAKEDA Hiroaki , OSHITANI Hiroshi , KAWAI Shin , SHIMADA Kaoru , YAMAGUCHI Keizo , ITO Akira , KAMINAGA Youichiro , SOEJIMA Rinzo , NIKI Yoshito , ANDO Masayuki , YAMANE Nobuhisa , TOSAKA Masakazu , HARA Kohei , KAKU Mitsuo , SUGAWARA Kazuyuki , NASU Masaru , GOTO Yoichiro , ITO Morio , SAITO Atsushi , KUSANO Nobuchika

  Jpn J Antibiot 48(8), 965-998, 1995-08-01

  Ichushi Web References (24) Cited by (8)

 • SUSCEPTIBILITIES OF BACTERIA ISOLATED FROM PATIENTS WITH LOWER RESPIRATORY INFECTIOUS DISEASES TO ANTIBIOTICS (2002)  [in Japanese]

  SHIMADA KAORU , NAKANO KUNIO , OKADA MASAHIKO , IGARI JUN , AOKI NOBUKI , OGURI TOYOKO , KITAMURA NOBUKO , IKEMOTO HIDEO , SUZUKI YASUTOSHI , MORI TAKESHI , KARASAWA YASUO , YOKOUCHI HIROSHI , NAKATA KOUICHIRO , NAKATANI TATSUO , YAMAMOTO MAKOTO , INAGAWA HIROKO , INOUE HIROSHI , NAKADATE TOSHIHIDE , KUDO KOUICHIRO , KOBAYASHI NOBUYUKI , SUWABE AKIRA , TANAKA TSUKASA , OKADA SHINJI , ASHINO YUGO , KOBAYASHI HIROYUKI , GOTO HAJIME , KAWAI SHIN , TAKEDA HIDENORI , GEJYO FUMITAKE , SUMITOMO MIDORI , NASU MASARU , MATSUSHIMA TOSHIHARU , NIKI YOSHIHITO , HIRAMATSU KAZUFUMI , KOHNO SHIGERU , MIYAZAKI YOSHITUGU , YANAGIHARA KATSUNORI , SUGA MORITAKA , HIRAKATA YOICHI , MATSUDA JUNICHI , TOSAKA MASAKAZU

  Jpn J Antibiot 57(3), 213-245, 2004-06-25

  Ichushi Web References (29) Cited by (10)

Codes

 • NII Article ID (NAID)
  10008464906
 • NII NACSIS-CAT ID (NCID)
  AN00198641
 • Article Type
  Journal Article
 • Data Source
  CJPref 
Page Top