α-Sulfenyl-Directed Ring-Opening Reactions of Epoxides. 1. Highly Regio- and Stereoselective Reaction with Organo-Aluminum Reagents and Application to the Synthesis of an Aggregation Pheromone

Search this Article

Author(s)

Journal

 • Bulletin of the Chemical Society of Japan

  Bulletin of the Chemical Society of Japan 69(7), 2095-2105, 1996-07-15

  Chemical Society of Japan

References:  52

 • <no title>

  JOHNSON R. A.

  Comprehensive Organic Synthesis 7, 389-436, 1991

  Cited by (6)

 • <no title>

  HANSON R. M.

  Chem. Rev. 91, 437, 1991

  Cited by (4)

 • <no title>

  PFENNIGER A.

  Synthesis 1986, 89

  Cited by (1)

 • <no title>

  ROSSITIER B. E.

  Asymmetric Synthesis 5, 193-246, 1985

  Cited by (1)

 • <no title>

  BEHRENS C. H.

  Aldrichimica Acta 16, 67, 1983

  Cited by (1)

 • <no title>

  RAO A. S.

  Tetrahedron 39, 2323, 1983

  Cited by (15)

 • <no title>

  POSNER G. H.

  Org. React. (N. Y. ) 22, 253, 1975

  Cited by (1)

 • <no title>

  HERR R. W.

  J. Am. Chem. Soc. 92, 3813, 1970

  Cited by (1)

 • <no title>

  SABLE H. Z.

  Selective Organic Transformations 2, 1972

  Cited by (1)

 • <no title>

  HARTMAN B. C.

  J. Org. Chem. 37, 4246, 1972

  Cited by (1)

 • <no title>

  HARTMAN B. C.

  J. Org. Chem. 38, 4346, 1973

  Cited by (1)

 • <no title>

  FALES H. M.

  J. Org. Chem. 26, 181, 1961

  Cited by (1)

 • <no title>

  FLIPPIN L. A.

  J. Org. Chem. 54, 3588, 1989

  Cited by (2)

 • <no title>

  PFALTZ A.

  Angew. Chem., Suppl. 1982, 161

  Cited by (1)

 • <no title>

  CARON M.

  J. Org. Chem. 53, 5185, 1988

  Cited by (2)

 • <no title>

  ONAKA M.

  J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1988, 1173

  Cited by (1)

 • <no title>

  BEHRENS C. H.

  J. Org. Chem. 50, 5697, 1985

  Cited by (1)

 • <no title>

  LIPSHUTZ B. H.

  J. Org. Chem. 49, 3928, 1984

  Cited by (3)

 • <no title>

  SUZUKI T.

  Tetrahedron Lett. 23, 3597, 1982

  Cited by (5)

 • <no title>

  MA P.

  J. Org. Chem. 47, 1380, 1982

  Cited by (1)

 • <no title>

  WOOD R. D.

  Tetrahedron Lett. 23, 707, 1982

  Cited by (1)

 • <no title>

  DANISHEFSKY S.

  J. Org. Chem. 42, 394, 1977

  Cited by (1)

 • <no title>

  CHONG J. M.

  J. Org. Chem. 50, 1560, 1985

  Cited by (3)

 • <no title>

  GILL D. M.

  Tetrahedron 52, 3609, 1996

  Cited by (1)

 • <no title>

  MIYAUCHI H.

  Bull. Chem. Soc. Jpn. 68, 3591, 1995

  Cited by (2)

 • <no title>

  MIYAUCHI H.

  Bull. Chem. Soc. Jpn. 68, 1731, 1995

  Cited by (2)

 • <no title>

  DERZHINSKII A. R.

  Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim. 11, 2652, 1984

  Cited by (1)

 • <no title>

  KUDO K.

  Chem. Lett. 1992, 1449

  Cited by (2)

 • <no title>

  KUDO K.

  Bull. Chem. Soc. Jpn. 66, 848, 1993

  Cited by (3)

 • <no title>

  KUDO K.

  J. Org. Chem. 58, 579, 1993

  Cited by (2)

 • <no title>

  HASHIMOTO Y.

  Tetrahedron 50, 8317, 1994

  Cited by (3)

 • <no title>

  LIU C.

  J. Org. Chem. 61, 494, 1996

  Cited by (1)

 • <no title>

  NAKAGAWA I.

  J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1983, 1315

  Cited by (2)

 • <no title>

  NAMY J. -L.

  Bull. Soc. Chem. Fr. 1971, 3191

  Cited by (1)

 • <no title>

  CHINI M.

  J. Org. Chem. 58, 1221, 1993

  Cited by (1)

 • <no title>

  MORI K.

  Liebigs Ann. Chem. 1993, 865

  Cited by (1)

 • <no title>

  MORI K.

  Liebigs Ann. Chem. 1993, 1201

  Cited by (1)

 • <no title>

  MORI K.

  Tetrahedron 33, 289, 1977

  Cited by (2)

 • <no title>

  MORI K.

  Tetrahedron 36, 2209, 1980

  Cited by (1)

 • <no title>

  KITANO Y.

  Tetrahedron 44, 4073, 1988

  Cited by (4)

 • <no title>

  MARTIN V. S.

  J. Am. Chem. Soc. 103, 6237, 1981

  Cited by (10)

 • <no title>

  WALKER K. A. M.

  Tetrahedron Lett. 18, 4475, 1977

  Cited by (2)

 • <no title>

  PATERSON I.

  Tetrahedron Lett. 20, 995, 1979

  Cited by (1)

 • <no title>

  NEGISHI E.

  Org. Synth. 66, 60, 1987

  Cited by (1)

 • <no title>

  FRIED J.

  Tetrahedron Lett. 1969, 1379

  Cited by (1)

 • <no title>

  MOZINGO R.

  Org. Synth., Coll. III, 181, 1995

  Cited by (1)

 • <no title>

  YASUDA A.

  Bull. Chem. Soc. Jpn. 52, 170, 1979

  Cited by (1)

 • <no title>

  ITOH T.

  J.Am.Chem.Soc. 101, 159, 1979

  Cited by (3)

 • <no title>

  GU X. -P.

  Bull. Chem. Soc. Jpn. 60, 667, 1987

  Cited by (2)

 • <no title>

  CRYSTAN-GM, A Computar Program for the Solution and Refinement of Crystal Structures for X-Ray Diffraction Data

  Cited by (2)

 • <no title>

  SHIMAGAKI M.

  Tetrahedron Lett. 25, 4775, 1984

  DOI  Cited by (2)

 • <no title>

  BEHFOROUZ M.

  J. Org. Chem. 34, 51, 1969

  DOI  Cited by (2)

Codes

 • NII Article ID (NAID)
  10008906515
 • NII NACSIS-CAT ID (NCID)
  AA00580132
 • Text Lang
  ENG
 • Article Type
  ART
 • ISSN
  00092673
 • NDL Article ID
  4060477
 • NDL Source Classification
  ZP1(科学技術--化学・化学工業)
 • NDL Call No.
  Z53-B35
 • Data Source
  CJP  NDL 
Page Top