π-Conjugation in Y-Shaped Configuration. Does a Special Stability Exist?^<1)>

Search this Article

Author(s)

Journal

 • Bulletin of the Chemical Society of Japan

  Bulletin of the Chemical Society of Japan 70(10), 2411-2415, 1997-10-15

  Chemical Society of Japan

References:  35

 • <no title>

  GUND P.

  J. Chem. Educ. 49, 100, 1972

  Cited by (3)

 • <no title>

  KOLLMAN P.

  J. Am. Chem. Soc. 97, 1640, 1975

  Cited by (1)

 • <no title>

  CAPITANI J. F.

  Chem. Phys. Lett. 54, 547, 1978

  Cited by (1)

 • <no title>

  SAPSE A. M.

  J. Org. Chem. 45, 719, 1980

  Cited by (1)

 • <no title>

  MILLS N. S.

  J. Am. Chem. Soc. 103, 1254, 1981

  Cited by (1)

 • <no title>

  BATES R. B.

  J. Am. Chem. Soc. 103, 5052, 1981

  Cited by (1)

 • <no title>

  MILLS N. S.

  J. Am. Chem. Soc. 104, 5689, 1982

  Cited by (1)

 • <no title>

  INAGAKI S.

  Chem. Lett. 1982, 709, 1982

  Cited by (1)

 • <no title>

  INAGAKI S.

  J. Org. Chem. 48, 2928, 1983

  Cited by (4)

 • <no title>

  KLEIN J.

  Tetrahedron 39, 2733, 1983

  Cited by (1)

 • <no title>

  KLEIN J.

  Tetrahedron 44, 503, 1988

  Cited by (1)

 • <no title>

  AGRANT I.

  J. Am. Chem. Soc. 107, 867, 1985

  Cited by (1)

 • <no title>

  WIBERG K. B.

  J. Am. Chem. Soc. 112, 4177, 1990

  Cited by (3)

 • <no title>

  AGRANAT I.

  Chem. Phys. Lett. 181, 117, 1991

  Cited by (1)

 • <no title>

  GOBBI A.

  Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 30, 1001, 1991

  Cited by (3)

 • <no title>

  GUERRA M.

  Chem. Phys. Lett. 197, 205, 1992

  Cited by (1)

 • <no title>

  RAMON D. J.

  Tetrahedron Lett. 33, 2217, 1992

  Cited by (1)

 • <no title>

  FRENKING G.

  Chem. Phys. Lett. 197, 335, 1992

  Cited by (1)

 • <no title>

  OGORODNIKOVA N. A.

  J. Mol. Struct. 301, 189, 1993

  Cited by (1)

 • <no title>

  OGORODNIKOVA N. A.

  THEOCHEM 103, 113, 1993

  Cited by (1)

 • <no title>

  GOBBI A.

  J. Am. Chem. Soc. 115, 2362, 1993

  Cited by (2)

 • <no title>

  SKANCKE A.

  J. Phys. Chem. 98, 5234, 1994

  Cited by (1)

 • <no title>

  OHWADA T.

  J. Am. Chem. Soc. 109, 7036, 1987

  Cited by (3)

 • <no title>

  TOKIWA H.

  J. Chem. Phys. 181, 97, 1994

  Cited by (1)

 • <no title>

  ICHIKAWA H.

  J. Quantum Chem. 52, 575, 1994

  Cited by (1)

 • <no title>

  ICHIKAWA H.

  Bull. Chem. Soc. Jpn. 70, 61, 727, 1997

  Cited by (2)

 • <no title>

  MUKHERJI A.

  J. Chem. Phys. 38, 44, 1963

  Cited by (3)

 • <no title>

  BROWN W. B.

  J. Chem. Phys. 44, 567, 1966

  Cited by (3)

 • <no title>

  BJORNA N.

  Mol. Phys. 24, 1, 1972

  Cited by (3)

 • <no title>

  ICHIKAWA H.

  Bull. Chem. Soc. Jpn. 63, 3248, 1990

  Cited by (6)

 • <no title>

  FEINBERG M. J.

  J. Chem. Phys. 54, 1495, 1971

  Cited by (1)

 • <no title>

  ICHIKAWA H.

  J. Am. Chem. Soc. 105, 7467, 1983

  Cited by (1)

 • <no title>

  ICHIKAWA H.

  J. Am. Chem. Soc. 106, 6250, 1984

  Cited by (1)

 • <no title>

  ICHIKAWA H.

  J. Am. Chem. Soc. 107, 1171, 1985

  Cited by (1)

 • <no title>

  BJORNA N.

  J. Phys. B4, 424, 1971

  DOI  Cited by (3)

Codes

 • NII Article ID (NAID)
  10008923956
 • NII NACSIS-CAT ID (NCID)
  AA00580132
 • Text Lang
  ENG
 • Article Type
  ART
 • ISSN
  00092673
 • NDL Article ID
  4326346
 • NDL Source Classification
  ZP1(科学技術--化学・化学工業)
 • NDL Call No.
  Z53-B35
 • Data Source
  CJP  NDL 
Page Top