(η^5-Cyclopentadienyl)(Halo or Acido)(Substituted 1-Methylthio-χS-ethylene-2-thiolato)cobalt(III) : Formaton, Stereoisomers, and Isomerization

Search this Article

Author(s)

Journal

 • Bulletin of the Chemical Society of Japan

  Bulletin of the Chemical Society of Japan 71(11), 2645-2653, 1998-11-15

  Chemical Society of Japan

References:  22

 • <no title>

  SCHRAUZER G. N.

  Acc. Chem. Res. 2, 72, 1969

  Cited by (6)

 • <no title>

  MCCLEVERTY J. A.

  Prog. Inorg. Chem. 10, 49, 1969

  Cited by (7)

 • <no title>

  BURNS R. P.

  Adv. Inorg. Chem. Radiochem. 22, 303, 1979

  Cited by (8)

 • <no title>

  MUELLER-WESTERHOFF U. T.

  Comprehensive Coordination Chemistry 2, 545, 1987

  Cited by (4)

 • <no title>

  SUGIMORI A.

  Yuki Gosei Kagaku Kyokai Shi 48, 788, 1990

  Cited by (5)

 • <no title>

  KAJITANI M.

  J. Am. Chem. Soc. 118, 489, 1996

  Cited by (5)

 • <no title>

  SUGIMORI A.

  Organometallics 15, 5564, 1996

  Cited by (2)

 • <no title>

  SUGIMORI A.

  Chem. Lett. 1997, 807

  Cited by (3)

 • <no title>

  SUGIMORI A.

  Chem. Lett. 1997, 807

  Cited by (3)

 • <no title>

  KAJITANI M.

  J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1990, 19, 1990

  Cited by (1)

 • <no title>

  SAKURADA M.

  J. Organomet. Chem. 423, 141, 1992

  Cited by (7)

 • <no title>

  SAKURADA M.

  Chem. Lett. 1990, 1837

  Cited by (3)

 • <no title>

  SAKURADA M.

  Phosphorus. Sulfur, Silicon, Rel. Elements 67, 145, 1992

  Cited by (1)

 • <no title>

  TAKAYAMA C.

  Chem. Lett. 1998, 241

  Cited by (2)

 • <no title>

  SAKURADA M.

  Chem.Express 6, 759, 1991

  Cited by (2)

 • <no title>

  KAJITANI M.

  J. Organomet. Chem. 293, C15, 1985

  Cited by (6)

 • <no title>

  KAJITANI M.

  J. Organomet. Chem. 487, C8, 1995

  Cited by (2)

 • <no title>

  KAJITANI M.

  J. Organomet. Chem. 430, C64, 1992

  Cited by (5)

 • <no title>

  TAKAYAMA C.

  J. Organomet. Chem. 563, 161, 1998

  Cited by (3)

 • <no title>

  SAKURADA M.

  Organometallics 11, 2337, 1992

  Cited by (3)

 • <no title>

  TAKAYAMA C.

  Organometallics 15, 5077, 1996

  Cited by (4)

 • <no title>

  KAJITANI M.

  Chem. Lett. 1995, 85

  Cited by (1)

Codes

 • NII Article ID (NAID)
  10008938641
 • NII NACSIS-CAT ID (NCID)
  AA00580132
 • Text Lang
  ENG
 • Article Type
  ART
 • ISSN
  00092673
 • NDL Article ID
  4603255
 • NDL Source Classification
  ZP1(科学技術--化学・化学工業)
 • NDL Call No.
  Z53-B35
 • Data Source
  CJP  NDL 
Page Top