Present Situation of Antimicrobial Resistance in Japan

Access this Article

Search this Article

Author(s)

Journal

 • Internal Medicine

  Internal Medicine 44(4), 375-378, 2005-04-01

  The Japanese Society of Internal Medicine

References:  4

 • SUSCEPTIBILITIES OF BACTERIA ISOLATED FROM PATIENTS WITH RESPIRATORY INFECTIOUS DISEASES TO ANTIBIOTICS (1990)  [in Japanese]

  IKEMOTO Hideo , WATANABE Kazuyoshi , MORI Takeshi , IGARI Jun , OGURI Toyoko , KONDOU Takahito , KOBAYASHI Kunihiko , SATOU Kiyoshi , MATSUMIYA Hidemi , SAITO Akira , TERAI Tsugio , TANNO Yasuo , NISHIOKA Kiyo , ARAKAWA Masaaki , WADA Kouichi , OKADA Masahiko , OZAKI Kyoko , AOKI Nobuki , KITAMURA Nobuko , SEKINE Osamu , SUZUKI Yasutoshi , TANIMOTO Hiroichi , NAKATA Kouichiro , NAKAMORI Yoshitaka , NAKATANI Tatsuo , SUGI Hiroko , KABE Junzaburou , KUDO Kouichiro , YAMAMOTO Yumiko , ISHIHARA Teruo , OKADA Jun , KOBAYASHI Hiroyuki , TAKEDA Hiroaki , OSHITANI Hiroshi , KAWAI Shin , HIMADA Kaoru , YAMAGUCHI Keizo , ITO Akira , KAMINAGA Youichiro , SOEJIMA Rinzo , NIKI Yoshito , ANDO Masayuki , YAMANE Nobuhisa , TOSAKA Masakazu , HARA Kohei , KAKU Mitsuo , SUGAWARA Kazuyuki , NASU Masaru , GOTO Youichiro , ITO Morio , SAITO Atsushi , KUSANO Nobuchika

  Jpn J Antibiot 48(7), 887-920, 1995-07-01

  Ichushi Web References (19) Cited by (15)

 • SUSCEPTIBILITIES OF BACTERIA ISOLATED FROM PATIENTS WITH RESPIRATORY INFECTIOUS DISEASES TO ANTIBIOTICS(1995)  [in Japanese]

  IKEMOTO Hideo , WATANABE Kazuyoshi , MORI Takeshi , IGARI Jun , OGURI Toyoko , KAWAGUCHI Hideaki , SHIMIZU Yoshinori , MATSUMIYA Hidemi , SAITO Akira , TERAI Tsugio , INOUE Hiroshi , NAKADATE Toshihide , ITO Chuichi , YOSHIDA Takesi , TANNO Yasuo , OHNO Isao , NISHIOKA Kiyo , ARAKAWA Masaaki , IGARASHI Kenichi , WADA Kouichi , OKADA Masahiko , OZAKI Kyoko , AOKI Nobuki , KITAMURA Nobuko , SEKINE Osamu , SUZUKI Yasutoshi , MATSUDA Masafumi , TANIMOTO Hiroichi , NAKATA Youichiro , NAKATANI Tatsuo , INAGAWA Hiroko , KABE Junzaburou , KUDO Kouichiro , YAMAMOTO Yumiko , ISHIHARA Teruo , OKADA Jun , KOBAYASHI Hiroyuki , KAWAI Shin , TAKAYASU Satoshi , TAKEDA Hiroaki , SHIMADA Kaoru , YAMAGUCHI Keizo , MATSUMOTO Tetsuya , IWATA Morihiro , KASHITANI Fusako , ITO Akira , SUMITOMO Midori , KAKU Mitsuo , MATSUSHIMA Toshiharu , NIKI Yoshihito , SOEJIMA Rinzo , ANDO Masayuki , YAMANE Nobuhisa , TOSAKA Masakazu , KOHNO Shigeru , TANAKA Hironori , HIRAKATA Yoichi , MATSUDA Junichi , NASU Masaru , ITO Morio , YAMAZAKI Touru , NAKANO Tadao , SAITO Atsushi , KUSANO Nobuchika , TOUYAMA Masato

  Jpn. J. Antibiotics 50(5), 421-459, 1997-05-25

  Ichushi Web References (32) Cited by (13)

 • SUSCEPTIBILITIES OF BACTERIA ISOLATED FROM PATIENTS WITH LOWER RESPIRATORY INFECTIOUS DISEASES TO ANTIBIOTICS (2001)  [in Japanese]

  SHIMADA KAORU , OKADA MASAHIKO , IGARI JUN , AOKI NOBUKI , OGURI TOYOKO , KITAMURA NOBUKO , IKEMOTO HIDEO , SUZUKI YASUTOSHI , MORI TAKESHI , KARASAWA YASUO , NAKANO KUNIO , NAKATA KOUICHIRO , NAKATANI TATSUO , YOKOUCHI HIROSHI , INAGAWA HIROKO , TERAI TSUGIO , YAMAMOTO MAKOTO , KUDO KOUICHIRO , KOBAYASI NOBUYUKI , INOUE HIROSHI , NAKADATE TOSHIHIDE , KINOSHITA TADAO , KONOSAKI HISAMI , SUWABE AKIRA , OBATA RITSUKO , KOBAYASHI HIROYUKI , GOTO HAJIME , KAWAI SHIN , OHNO ISAO , OKADA SHINJI , HAYASHI KATSUTOSHI , ITO AKIRA , SUMITOMO MIDORI , ARAKAWA MASAAKI , GEJYO FUMITAKE , IGARASHI KENICHI , MATSUSHIMA TOSHIHARU , NIKI YOSHIHITO , SUGA MORITAKA , HIRAKATA YOICHI , AOKI SHIHO , MATSUDA JUNICHI , TOSAKA MASAKAZU , NASU MASARU , NAGAI HIROYUKI , KOHNO SHIGERU , TOMONO KAZUNORI , MIYAZAKI YOSHITSUGU , HIRAMATSU KAZUFUMI , NAKANO TADAO

  Jpn J Antibiot 56(5), 365-395, 2003-10-25

  Ichushi Web References (27) Cited by (7)

Codes

 • NII Article ID (NAID)
  10015462086
 • NII NACSIS-CAT ID (NCID)
  AA10827774
 • Text Lang
  ENG
 • Article Type
  REV
 • ISSN
  09182918
 • NDL Article ID
  7301722
 • NDL Source Classification
  ZS21(科学技術--医学--内科学)
 • NDL Call No.
  Z53-M398
 • Data Source
  CJP  NDL  J-STAGE 
Page Top