π-Conjugated Organoboron Polymers via the Vacant p-Orbital of the Boron Atom

この論文をさがす

著者

収録刊行物

 • Polymer journal

  Polymer journal 40(2), 77-89, 2008-02-15

  Society of Polymer Science, Japan

参考文献:  88件中 1-88件 を表示

 • <no title>

  ITO T.

  J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed. 12, 11, 1974

  被引用文献1件

 • <no title>

  SHIRAKAWA H.

  J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1977

  被引用文献1件

 • <no title>

  SKOTHEIM T. A. Ed.

  Handbook of Conductive Polymers, 1986

  被引用文献1件

 • <no title>

  SKOTHEIM T. A. Ed.

  Handbook of Conductive Polymers, 1986

  被引用文献1件

 • <no title>

  TAMAO K.

  Chem. Commun., 1996

  被引用文献1件

 • <no title>

  KIM B. H.

  Organometallics 21, 2796, 2002

  被引用文献1件

 • <no title>

  HISSLER M.

  Coord. Chem. Rev. 244(1-2), 1, 2003

  被引用文献1件

 • <no title>

  NA H. S.

  Polym. Bull. 58, 645, 2007

  被引用文献1件

 • <no title>

  MORISAKI Y.

  Polym. Bull. 58, 777, 2007

  被引用文献1件

 • <no title>

  GOOD C. D.

  J. Am. Chem. Soc. 84, 1162, 1962

  被引用文献1件

 • <no title>

  GOOD C. D.

  J. Chem. Eng. Data 1, 416, 1962

  被引用文献1件

 • <no title>

  BROWN H. C.

  Hydroboration, 1962

  被引用文献1件

 • <no title>

  PELTER A.

  Borane Reagents, 1988

  被引用文献1件

 • <no title>

  CHUJO Y.

  J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1994

  被引用文献1件

 • <no title>

  SMITH K.

  Int. Ed. Engl. 33, 851, 1994

  被引用文献1件

 • <no title>

  CORRIU R. J.-P.

  Chem. Commun., 1998

  被引用文献1件

 • <no title>

  SATO N.

  Synth. Met. 154, 113, 2005

  被引用文献1件

 • <no title>

  KOBAYASHI H.

  Synth. Met., 2003

  被引用文献1件

 • <no title>

  MATSUMI N.

  Polym. J. 30, 833, 1998

  被引用文献1件

 • <no title>

  MATSUMI N.

  Polym. J. 33, 383, 2001

  被引用文献1件

 • <no title>

  LIU S.-F.

  Organometallics 19, 5709, 2000

  被引用文献1件

 • <no title>

  CUI Y.

  Inorg. Chem. 44, 601, 2005

  被引用文献1件

 • <no title>

  QIN Y.

  J. Am. Chem. Soc. 126, 7015, 2004

  被引用文献1件

 • <no title>

  SUNDARARAMAN A.

  J. Am. Chem. Soc. 127, 13748, 2005

  被引用文献1件

 • <no title>

  NICOLAS M.

  Eur. J. Org. Chem., 2000

  被引用文献1件

 • <no title>

  NICOLAS M.

  Chem. Comm., 1999

  被引用文献1件

 • <no title>

  LI A.

  J. Am. Chem. Soc. 129, 5792, 2007

  被引用文献1件

 • <no title>

  ZHAO C.-H.

  Macromolecules 40, 3898, 2007

  被引用文献1件

 • <no title>

  DUSEMUND C.

  J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1995

  被引用文献1件

 • <no title>

  COOPER C. R.

  Chem. Commun., 1998

  被引用文献1件

 • <no title>

  NICOLAS M.

  Chem. Commun., 1999

  被引用文献1件

 • <no title>

  GALE P. A.

  Chem. Commun., 1999

  被引用文献1件

 • <no title>

  MIYATA M.

  Polym. J. 34, 967, 2002

  被引用文献1件

 • <no title>

  LIU X. Y.

  Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 45, 5475, 2006

  被引用文献1件

 • <no title>

  SHINAR J.

  Synth. Met. 28(1-2), C593, 1989

  被引用文献1件

 • <no title>

  HONG S. Y.

  Macromolecules 28, 4991, 1995

  被引用文献1件

 • <no title>

  SOHN H. L.

  J. Am. Chem. Soc. 121, 2935, 1999

  被引用文献3件

 • <no title>

  YAMAGUCHI S.

  J. Am. Chem. Soc. 121, 10420, 1999

  被引用文献2件

 • <no title>

  BOYDSTON A. J.

  J. Am. Chem. Soc. 126, 3724, 2004

  被引用文献1件

 • <no title>

  LUCHT B. L.

  Organometallics 19, 3469, 2000

  被引用文献1件

 • <no title>

  SOHN H.

  J. Am. Chem. Soc. 125, 3821, 2003

  被引用文献2件

 • <no title>

  HAY C.

  Chem. Eur. J. 7, 4222, 2001

  被引用文献2件

 • <no title>

  HAY C.

  Org. Lett. 5, 3467, 2003

  被引用文献1件

 • <no title>

  NAKA K.

  J. Am. Chem. Soc. 124, 6600, 2002

  被引用文献2件

 • <no title>

  UMEYAMA T.

  Macromolecules 37, 1271, 2004

  被引用文献1件

 • <no title>

  UMEYAMA T.

  Macromolecules 37, 5952, 2004

  被引用文献2件

 • <no title>

  SALZNER U.

  Synth. Met. 96, 177, 1998

  被引用文献9件

 • <no title>

  TANAKA K.

  Phys. Rev. B. 32(6), 4279, 1985

  被引用文献1件

 • <no title>

  MATSUMI N.

  J. Am. Chem. Soc. 120, 5112, 1998

  被引用文献13件

 • <no title>

  CHUJO Y.

  Macromolecules 24, 345, 1991

  被引用文献2件

 • <no title>

  CHUJO Y.

  Macromolecules 25, 27, 1992

  被引用文献2件

 • <no title>

  YUAN Z.

  Appl. Organomet. Chem. 10, 305, 1996

  被引用文献1件

 • <no title>

  MATSUMI N.

  Macromolecules 32, 4467, 1999

  被引用文献2件

 • <no title>

  MATSUMI N.

  Organometallics 20, 2425, 2001

  被引用文献1件

 • <no title>

  MATSUMI N.

  J. Am. Chem. Soc. 120, 10776, 1998

  被引用文献11件

 • <no title>

  PAETZOLD P.

  Adv. Inorg. Chem. 31, 123, 1987

  被引用文献1件

 • <no title>

  PAETZOLD P.

  Chem. Br. 114, 298, 1981

  被引用文献1件

 • <no title>

  MATSUMI N.

  Macromolecules 33, 2801, 2000

  被引用文献1件

 • <no title>

  MATSUMI N.

  Macromolecules 31, 3155, 1998

  被引用文献1件

 • <no title>

  CHUJO Y.

  Macromolecules 25, 27, 1992

  被引用文献2件

 • <no title>

  CHUJO Y.

  Polym. Bull. 31, 553, 1993

  被引用文献1件

 • <no title>

  CHUJO Y.

  Polym. Bull. 31, 547, 1993

  被引用文献1件

 • <no title>

  CHUJO Y.

  Macromolecules 27, 6714, 1994

  被引用文献1件

 • <no title>

  MATSUMI N.

  Macromolecules 33, 3956, 2000

  被引用文献1件

 • <no title>

  MIYATA M.

  Macromolecules 34, 7331, 2001

  被引用文献1件

 • <no title>

  MATSUMI N.

  Macromolecules 33, 8146, 2000

  被引用文献1件

 • <no title>

  MATSUMI N.

  Macromolecules 34, 3510, 2001

  被引用文献1件

 • <no title>

  MATSUMOTO F.

  Macromolecules 36, 5516, 2003

  被引用文献2件

 • <no title>

  MATSUMOTO F.

  Polym. Bull. 53, 155, 2005

  被引用文献1件

 • <no title>

  MATSUMOTO F.

  Pure Appl. Chem. 78, 1407, 2006

  被引用文献2件

 • <no title>

  WU Q.

  Chem. Mater. 12, 79, 2000

  被引用文献2件

 • <no title>

  CUI Y.

  J. Org. Chem. 71, 6485, 2006

  被引用文献2件

 • <no title>

  NAGATA Y.

  Macromolecules 40, 6, 2007

  被引用文献2件

 • <no title>

  QIN Y.

  J. Am. Chem. Soc. 124, 12672, 2002

  被引用文献1件

 • <no title>

  YAMAGUCHI S.

  J. Am. Chem. Soc. 122, 6335, 2000

  被引用文献7件

 • <no title>

  DOUGLADE G.

  Synth. Met. 129, 309, 2002

  被引用文献1件

 • <no title>

  SHOJI E.

  Langmuir 17, 7183, 2001

  被引用文献1件

 • <no title>

  NICOLAS M.

  J. Electroanal. Chem. 509, 73, 2001

  被引用文献1件

 • <no title>

  SHOJI E.

  J. Am. Chem. Soc. 123, 3383, 2001

  被引用文献1件

 • <no title>

  SHOJI E.

  J. Am. Chem. Soc. 124, 12486, 2002

  被引用文献4件

 • <no title>

  NODA T.

  J. Am. Chem. Soc. 120, 9714, 1998

  被引用文献3件

 • <no title>

  NODA T.

  Adv. Mater. 11, 283, 1999

  被引用文献4件

 • <no title>

  YAMAGUCHI S.

  J. Am. Chem. Soc. 122, 6793, 2000

  被引用文献3件

 • <no title>

  ANZENBACHER P. Jr.

  J. Am. Chem. Soc. 122, 9350, 2000

  被引用文献4件

 • <no title>

  BLACK C. B.

  J. Am. Chem. Soc. 121, 10438, 1999

  被引用文献5件

 • <no title>

  MIYAJI H.

  Angew. Chem., Int. Ed. 39, 1777, 2000

  被引用文献4件

 • <no title>

  MIYAJI H.

  Angew. Chem., Int. Ed. 40, 154, 2001

  被引用文献7件

 • <no title>

  YAMAGUCHI S.

  J. Am. Chem. Soc. 123, 11372, 2001

  被引用文献14件

被引用文献:  3件中 1-3件 を表示

各種コード

 • NII論文ID(NAID)
  10021115935
 • NII書誌ID(NCID)
  AA00777013
 • 本文言語コード
  ENG
 • 資料種別
  REV
 • ISSN
  00323896
 • NDL 記事登録ID
  9370155
 • NDL 雑誌分類
  ZP16(科学技術--化学・化学工業--高分子化学・高分子化学工業)
 • NDL 請求記号
  Z53-R487
 • データ提供元
  CJP書誌  CJP引用  NDL 
ページトップへ