Performance of an Imaging Fourier Transform Spectrometer with Photoconductive Detector Arrays : An Application for the AKARI Far-Infrared Instrument

Search this Article

Author(s)

Journal

 • Publications of the Astronomical Society of Japan

  Publications of the Astronomical Society of Japan 60(2), S389-S397, 2008-12-25

  Astronomical Society of Japan

References:  25

 • <no title>

  DOI Y.

  Adv. Space Res. 30, 2099, 2002

  Cited by (1)

 • <no title>

  FUJIWARA M.

  Appl. Opt. 42, 2166, 2003

  Cited by (1)

 • <no title>

  HIRAO T.

  PASJ 48, L77, 1996

  Cited by (1)

 • <no title>

  KANEDA H.

  PASJ 59, S423, 2007

  Cited by (1)

 • <no title>

  KANEDA H.

  Adv. Space Res. 30, 2105, 2002

  Cited by (1)

 • <no title>

  KESSLER M. F.

  Adv. Space Res. 30, 1957, 2002

  Cited by (1)

 • <no title>

  KESSLER M. F.

  A&A 315, L27, 1996

  Cited by (1)

 • <no title>

  KUNDE V. G.

  Proc. SPIE 2803, 162, 1996

  Cited by (1)

 • <no title>

  MARTIN D. H.

  Infrared Phys. 10, 105, 1969

  Cited by (1)

 • <no title>

  MATHER J. C.

  Proc. SPIE 2019, 146, 1993

  Cited by (1)

 • <no title>

  MATHER J. C.

  Proc. SPIE 2019, 168, 1993

  Cited by (1)

 • <no title>

  MURAKAMI H.

  PASJ 48, L41, 1996

  Cited by (1)

 • <no title>

  NAGATA H.

  IEEE Trans. Electron Devices 51, 270, 2004

  Cited by (1)

 • <no title>

  NAKAGAWA T.

  Adv. Space Res. 40, 679, 2007

  Cited by (1)

 • <no title>

  NEUGEBAUER G.

  ApJ 278, L1, 1984

  Cited by (1)

 • <no title>

  ONAKA T.

  PASJ 59, S401, 2007

  Cited by (1)

 • <no title>

  ONAKA T.

  PASJ 48, L59, 1996

  Cited by (1)

 • <no title>

  SHIBAI H.

  PASJ 48, L127, 1996

  Cited by (1)

 • <no title>

  SHIRAHATA M.

  Proc. SPIE 5487, 369, 2004

  Cited by (1)

 • <no title>

  TAKAHASHI H.

  Proc. SPIE 4850, 191, 2003

  Cited by (1)

 • <no title>

  TANAKA M.

  PASJ 48, L53, 1996

  Cited by (1)

 • <no title>

  WERNER M. W.

  ApJS 154, 1, 2004

  Cited by (1)

 • The Far-Infrared Surveyor (FIS) for AKARI

  KAWADA Mitsunobu , BABA Hajime , BARTHEL Peter D. , CLEMENTS David , COHEN Martin , DOI Yasuo , FIGUEREDO Elysandra , FUJIWARA Mikio , GOTO Tomotsugu , HASEGAWA Sunao , HIBI Yasunori , HIRAO Takanori , HIROMOTO Norihisa , JEONG Woong-Seob , KANEDA Hidehiro , KAWAI Toshihide , KAWAMURA Akiko , KESTER Do , KII Tsuneo , KOBAYASHI Hisato , KWON Suk Minn , LEE Hyung Mok , MAKIUTI Sin'itirou , MATSUO Hiroshi , MATSUURA Shuji , MULLER Thomas G. , MURAKAMI Noriko , NAGATA Hirohisa , NAKAGAWA Takao , NARITA Masanao , NODA Manabu , OH Sang Hoon , OKADA Yoko , OKUDA Haruyuki , OLIVER Sebastian , OOTSUBO Takafumi , PAK Soojong , PARK Yong-Sun , PEARSON Chris P. , ROWAN-ROBINSON Michael , SAITO Toshinobu , SALAMA Alberto , SATO Shinji , SAVAGE Richard S. , SERJEANT Stephen , SHIBAI Hiroshi , SHIRAHATA Mai , SOHN Jungjoo , SUZUKI Toyoaki , TAKAGI Toshinobu , TAKAHASHI Hidenori , THOMSON Matthew , USUI Fumihiko , VERDUGO Eva , WATABE Toyoki , WHITE Glenn J. , WANG Lingyu , YAMAMURA Issei , YAMAUCHI Chisato , YASUDA Akiko

  Publications of the Astronomical Society of Japan 59(2), S389-S400, 2007-10-10

  References (17) Cited by (18)

 • The Infrared Astronomical Mission AKARI

  MURAKAMI Hiroshi , BABA Hajime , BARTHEL Peter , CLEMENTS David L. , COHEN Martin , DOI Yasuo , ENYA Keigo , FIGUEREDO Elysandra , FUJISHIRO Naofumi , FUJIWARA Hideaki , FUJIWARA Mikio , GARCIA-LARIO Pedro , GOTO Tomotsugu , HASEGAWA Sunao , HIBI Yasunori , HIRAO Takanori , HIROMOTO Norihisa , HONG Seung Soo , IMAI Koji , ISHIGAKI Miho , ISHIGURO Masateru , ISHIHARA Daisuke , ITA Yoshifusa , JEONG Woong-Seob , JEONG Kyung Sook , KANEDA Hidehiro , KATAZA Hirokazu , KAWADA Mitsunobu , KAWAI Toshihide , KAWAMURA Akiko , KESSLER Martin F. , KESTER Do , KII Tsuneo , KIM Dong Chan , KIM Woojung , KOBAYASHI Hisato , KOO Bon Chul , KWON Suk Minn , LEE Hyung Mok , LORENTE Rosario , MAKIUTI Sin'itirou , MATSUHARA Hideo , MATSUMOTO Toshio , MATSUO Hiroshi , MATSUURA Shuji , MULLER Thomas G. , MURAKAMI Noriko , NAGATA Hirohisa , NAKAGAWA Takao , NAOI Takahiro , NARITA Masanao , NODA Manabu , OH Sang Hoon , OHNISHI Akira , OHYAMA Youichi , OKADA Yoko , OKUDA Haruyuki , OLIVER Sebastian , ONAKA Takashi , OOTSUBO Takafumi , OYABU Shinki , PAK Soojong , PARK Yong-Sun , PEARSON Chris P. , ROWAN-ROBINSON Michael , SAITO Toshinobu , SAKON Itsuki , SALAMA Alberto , SATO Shinji , SAVAGE Richard S. , SERJEANT Stephen , SHIBAI Hiroshi , SHIRAHATA Mai , SOHN Jungjoo , SUZUKI Toyoaki , TAKAGI Toshinobu , TAKAHASHI Hidenori , TANABE Toshihiko , TAKEUCHI Tsutomu T. , TAKITA Satoshi , THOMSON Matthew , UEMIZU Kazunori , UENO Munetaka , USUI Fumihiko , VERDUGO Eva , WADA Takehiko , WANG Lingyu , WATABE Toyoki , WATARAI Hidenori , WHITE Glenn J. , YAMAMURA Issei , YAMAUCHI Chisato , YASUDA Akiko

  Publications of the Astronomical Society of Japan 59(2), S369-S376, 2007-10-10

  References (16) Cited by (31)

 • Flight Performance of the AKARI Cryogenic System

  NAKAGAWA Takao , ENYA Keigo , HIRABAYASHI Masayuki , KANEDA Hidehiro , KII Tsuneo , KIMURA Yoshiyuki , MATSUMOTO Toshio , MURAKAMI Hiroshi , MURAKAMI Masahide , NARASAKI Katsuhiro , NARITA Masanao , OHNISHI Akira , TSUNEMATSU Shoji , YOSHIDA Seiji

  Publications of the Astronomical Society of Japan 59(2), S377-S387, 2007-10-10

  References (17) Cited by (7)

Cited by:  1

Codes

 • NII Article ID (NAID)
  10023916013
 • NII NACSIS-CAT ID (NCID)
  AA1082896X
 • Text Lang
  ENG
 • Article Type
  Journal Article
 • ISSN
  00046264
 • NDL Article ID
  9747433
 • NDL Source Classification
  ZM33(科学技術--宇宙科学)
 • NDL Call No.
  Z53-A296
 • Data Source
  CJP  CJPref  NDL 
Page Top