The 2005 July Superoutburst of the Dwarf Nova 2QZ J021927.9-304545 : the SU UMa Nature Confirmed

Search this Article

Author(s)

Journal

 • Publications of the Astronomical Society of Japan

  Publications of the Astronomical Society of Japan 58(2), 383-388, 2006-04-25

  Astronomical Society of Japan

References:  22

Cited by:  2

 • Photometric Studies of New Southern SU UMa-Type Dwarf Novae, FL Trianguli Australis and CTCV J0549-4921

  IMADA Akira , KATO Taichi , MONARD L. A. G. Berto , STUBBINGS Rod , UEMURA Makoto , ISHIOKA Ryoko , NOGAMI Daisaku

  Publications of the Astronomical Society of Japan 60(2), 267-273, 2008-04-25

  References (50)

 • The 2006 November Outburst of EG Aquarii : the SU UMa Nature Revealed

  IMADA Akira , STUBBINGS Rod , KATO Taichi , UEMURA Makoto , KRAJCI Thomas , TORII Ken'ichi , SUGIYASU Kei , KUBOTA Kaori , MORITANI Yuuki , ISHIOKA Ryoko , MASI Gianluca , KIYOTA Seiichiro , MONARD L. A. G. , MAEHARA Hiroyuki , NAKAJIMA Kazuhiro , ARAI Akira , OHSUGI Takashi , YAMASHITA Takuya , KAWABATA Koji S. , NAGAE Osamu , CHIYONOBU Shingo , FUKAZAWA Yasushi , MIZUNO Tsunefumi , KATAGIRI Hideaki , TAKAHASHI Hiromitsu , UEDA Atsushi , HAYASHI Takehiro , OKITA Kiichi , YOSHIDA Michitoshi , YANAGISAWA Kenshi , SATO Shuji , KINO Masaru , KITAGAWA Masahiro , SADAKANE Kozo , NOGAMI Daisaku

  Publications of the Astronomical Society of Japan 60(5), 1151-1158, 2008-10-25

  References (41)

Codes

 • NII Article ID (NAID)
  10023940864
 • NII NACSIS-CAT ID (NCID)
  AA1082896X
 • Text Lang
  ENG
 • Article Type
  Journal Article
 • ISSN
  00046264
 • NDL Article ID
  7887940
 • NDL Source Classification
  ZM33(科学技術--宇宙科学)
 • NDL Call No.
  Z53-A296
 • Data Source
  CJP  CJPref  NDL 
Page Top