Flight Performance of the AKARI Cryogenic System

Search this Article

Author(s)

Journal

 • Publications of the Astronomical Society of Japan

  Publications of the Astronomical Society of Japan 59(2), S377-S387, 2007-10-10

  Astronomical Society of Japan

References:  17

 • <no title>

  FINLEY P. T.

  Proc. SPIE 5487, 26, 2004

  Cited by (1)

 • <no title>

  FUJII G.

  Cryogenics 36, 731, 1996

  Cited by (1)

 • <no title>

  HOLMES W.

  Cryogenics 41, 865, 2001

  Cited by (1)

 • <no title>

  ICHINO T.

  Transactions of Institute Electronics & Communication Engineers of Japan, C J69-C, 199, 1986

  Cited by (1)

 • <no title>

  KANEDA H.

  Appl. Opt. 44, 6823, 2005

  Cited by (1)

 • <no title>

  KESSLER M. F.

  A&A 315, L27, 1996

  Cited by (1)

 • <no title>

  MURAKAMI H.

  PASJ 48, L41, 1996

  Cited by (1)

 • <no title>

  NARASAKI A. K.

  Adv. Cryogenic Eng. 49B, 1428, 2004

  Cited by (1)

 • <no title>

  NEUGEBAUER G.

  ApJ 278, L1, 1984

  Cited by (1)

 • <no title>

  SEIDEL A.

  Cryogenics 39, 135, 1999

  Cited by (1)

 • <no title>

  URBACH A. R.

  Adv. Cryogenic Eng. 29, 651, 1984

  Cited by (1)

 • <no title>

  WERNER M. W.

  ApJS 154, 1, 2004

  Cited by (1)

 • <no title>

  WERTZ J. R.

  Space Mission Analysis and Design 148, 1999

  Cited by (1)

 • In-orbit focal adjustment of the AKARI telescope with Infrared Camera (IRC) images (Special issue: AKARI initial results)

  KANEDA H. , Kim Woojung , Onaka Takashi

  Publications of the Astronomical Society of Japan 59(-), 423-427, 2007

  Cited by (6)

 • The Far-Infrared Surveyor (FIS) for AKARI

  KAWADA Mitsunobu , BABA Hajime , BARTHEL Peter D. , CLEMENTS David , COHEN Martin , DOI Yasuo , FIGUEREDO Elysandra , FUJIWARA Mikio , GOTO Tomotsugu , HASEGAWA Sunao , HIBI Yasunori , HIRAO Takanori , HIROMOTO Norihisa , JEONG Woong-Seob , KANEDA Hidehiro , KAWAI Toshihide , KAWAMURA Akiko , KESTER Do , KII Tsuneo , KOBAYASHI Hisato , KWON Suk Minn , LEE Hyung Mok , MAKIUTI Sin'itirou , MATSUO Hiroshi , MATSUURA Shuji , MULLER Thomas G. , MURAKAMI Noriko , NAGATA Hirohisa , NAKAGAWA Takao , NARITA Masanao , NODA Manabu , OH Sang Hoon , OKADA Yoko , OKUDA Haruyuki , OLIVER Sebastian , OOTSUBO Takafumi , PAK Soojong , PARK Yong-Sun , PEARSON Chris P. , ROWAN-ROBINSON Michael , SAITO Toshinobu , SALAMA Alberto , SATO Shinji , SAVAGE Richard S. , SERJEANT Stephen , SHIBAI Hiroshi , SHIRAHATA Mai , SOHN Jungjoo , SUZUKI Toyoaki , TAKAGI Toshinobu , TAKAHASHI Hidenori , THOMSON Matthew , USUI Fumihiko , VERDUGO Eva , WATABE Toyoki , WHITE Glenn J. , WANG Lingyu , YAMAMURA Issei , YAMAUCHI Chisato , YASUDA Akiko

  Publications of the Astronomical Society of Japan 59(2), S389-S400, 2007-10-10

  References (17) Cited by (18)

 • The Infrared Astronomical Mission AKARI

  MURAKAMI Hiroshi , BABA Hajime , BARTHEL Peter , CLEMENTS David L. , COHEN Martin , DOI Yasuo , ENYA Keigo , FIGUEREDO Elysandra , FUJISHIRO Naofumi , FUJIWARA Hideaki , FUJIWARA Mikio , GARCIA-LARIO Pedro , GOTO Tomotsugu , HASEGAWA Sunao , HIBI Yasunori , HIRAO Takanori , HIROMOTO Norihisa , HONG Seung Soo , IMAI Koji , ISHIGAKI Miho , ISHIGURO Masateru , ISHIHARA Daisuke , ITA Yoshifusa , JEONG Woong-Seob , JEONG Kyung Sook , KANEDA Hidehiro , KATAZA Hirokazu , KAWADA Mitsunobu , KAWAI Toshihide , KAWAMURA Akiko , KESSLER Martin F. , KESTER Do , KII Tsuneo , KIM Dong Chan , KIM Woojung , KOBAYASHI Hisato , KOO Bon Chul , KWON Suk Minn , LEE Hyung Mok , LORENTE Rosario , MAKIUTI Sin'itirou , MATSUHARA Hideo , MATSUMOTO Toshio , MATSUO Hiroshi , MATSUURA Shuji , MULLER Thomas G. , MURAKAMI Noriko , NAGATA Hirohisa , NAKAGAWA Takao , NAOI Takahiro , NARITA Masanao , NODA Manabu , OH Sang Hoon , OHNISHI Akira , OHYAMA Youichi , OKADA Yoko , OKUDA Haruyuki , OLIVER Sebastian , ONAKA Takashi , OOTSUBO Takafumi , OYABU Shinki , PAK Soojong , PARK Yong-Sun , PEARSON Chris P. , ROWAN-ROBINSON Michael , SAITO Toshinobu , SAKON Itsuki , SALAMA Alberto , SATO Shinji , SAVAGE Richard S. , SERJEANT Stephen , SHIBAI Hiroshi , SHIRAHATA Mai , SOHN Jungjoo , SUZUKI Toyoaki , TAKAGI Toshinobu , TAKAHASHI Hidenori , TANABE Toshihiko , TAKEUCHI Tsutomu T. , TAKITA Satoshi , THOMSON Matthew , UEMIZU Kazunori , UENO Munetaka , USUI Fumihiko , VERDUGO Eva , WADA Takehiko , WANG Lingyu , WATABE Toyoki , WATARAI Hidenori , WHITE Glenn J. , YAMAMURA Issei , YAMAUCHI Chisato , YASUDA Akiko

  Publications of the Astronomical Society of Japan 59(2), S369-S376, 2007-10-10

  References (16) Cited by (31)

 • The Infrared Camera (IRC) for AKARI - Design and Imaging Performance

  ONAKA Takashi , MATSUHARA Hideo , WADA Takehiko , FUJISHIRO Naofumi , FUJIWARA Hideaki , ISHIGAKI Miho , ISHIHARA Daisuke , ITA Yoshifusa , KATAZA Hirokazu , KIM Woojung , MATSUMOTO Toshio , MURAKAMI Hiroshi , OHYAMA Youichi , OYABU Shinki , SAKON Itsuki , TANABE Toshihiko , TAKAGI Toshinobu , UEMIZU Kazunori , UENO Munetaka , USUI Fumio , WATARAI Hidenori , COHEN Martin , ENYA Keigo , OOTSUBO Takafumi , PEARSON Chris P. , TAKEYAMA Norihide , YAMAMURO Tomoyasu , IKEDA Yuji

  Publications of the Astronomical Society of Japan 59(2), S401-S410, 2007-10-10

  References (24) Cited by (23)

Cited by:  7

 • Performance of an Imaging Fourier Transform Spectrometer with Photoconductive Detector Arrays : An Application for the AKARI Far-Infrared Instrument

  KAWADA Mitsunobu , TAKAHASHI Hidenori , MURAKAMI Noriko , MATSUO Hiroshi , OKADA Yoko , YASUDA Akiko , MATSUURA Shuji , SHIRAHATA Mai , DOI Yasuo , KANEDA Hidehiro , OOTSUBO Takafumi , NAKAGAWA Takao , SHIBAI Hiroshi

  Publications of the Astronomical Society of Japan 60(2), S389-S397, 2008-12-25

  References (25) Cited by (1)

 • Development of cryogenic system for infrated astronomical satellite AKARI (2) : Flight cooling performance  [in Japanese]

  YOSHIDA Seiji , NARASAKI Katsuhiro , HIRABAYASHI Masayuki , TSUNEMATSU Shoji , MURAKAMI Hiroshi , NAKAGAWA Takao , OHNISHI Akira , MATSUMOTO Toshio , KANEDA Hidehiro , ENYA Keigo , MURAKAMI Masahide

  低温工学・超電導学会講演概要集 = Meetings of Cryogenics and Superconductivity 77, 279, 2007-11-20

  References (3)

 • The Infrared Astronomical Mission AKARI

  MURAKAMI Hiroshi , BABA Hajime , BARTHEL Peter , CLEMENTS David L. , COHEN Martin , DOI Yasuo , ENYA Keigo , FIGUEREDO Elysandra , FUJISHIRO Naofumi , FUJIWARA Hideaki , FUJIWARA Mikio , GARCIA-LARIO Pedro , GOTO Tomotsugu , HASEGAWA Sunao , HIBI Yasunori , HIRAO Takanori , HIROMOTO Norihisa , HONG Seung Soo , IMAI Koji , ISHIGAKI Miho , ISHIGURO Masateru , ISHIHARA Daisuke , ITA Yoshifusa , JEONG Woong-Seob , JEONG Kyung Sook , KANEDA Hidehiro , KATAZA Hirokazu , KAWADA Mitsunobu , KAWAI Toshihide , KAWAMURA Akiko , KESSLER Martin F. , KESTER Do , KII Tsuneo , KIM Dong Chan , KIM Woojung , KOBAYASHI Hisato , KOO Bon Chul , KWON Suk Minn , LEE Hyung Mok , LORENTE Rosario , MAKIUTI Sin'itirou , MATSUHARA Hideo , MATSUMOTO Toshio , MATSUO Hiroshi , MATSUURA Shuji , MULLER Thomas G. , MURAKAMI Noriko , NAGATA Hirohisa , NAKAGAWA Takao , NAOI Takahiro , NARITA Masanao , NODA Manabu , OH Sang Hoon , OHNISHI Akira , OHYAMA Youichi , OKADA Yoko , OKUDA Haruyuki , OLIVER Sebastian , ONAKA Takashi , OOTSUBO Takafumi , OYABU Shinki , PAK Soojong , PARK Yong-Sun , PEARSON Chris P. , ROWAN-ROBINSON Michael , SAITO Toshinobu , SAKON Itsuki , SALAMA Alberto , SATO Shinji , SAVAGE Richard S. , SERJEANT Stephen , SHIBAI Hiroshi , SHIRAHATA Mai , SOHN Jungjoo , SUZUKI Toyoaki , TAKAGI Toshinobu , TAKAHASHI Hidenori , TANABE Toshihiko , TAKEUCHI Tsutomu T. , TAKITA Satoshi , THOMSON Matthew , UEMIZU Kazunori , UENO Munetaka , USUI Fumihiko , VERDUGO Eva , WADA Takehiko , WANG Lingyu , WATABE Toyoki , WATARAI Hidenori , WHITE Glenn J. , YAMAMURA Issei , YAMAUCHI Chisato , YASUDA Akiko

  Publications of the Astronomical Society of Japan 59(2), S369-S376, 2007-10-10

  References (16) Cited by (31)

 • The Far-Infrared Surveyor (FIS) for AKARI

  KAWADA Mitsunobu , BABA Hajime , BARTHEL Peter D. , CLEMENTS David , COHEN Martin , DOI Yasuo , FIGUEREDO Elysandra , FUJIWARA Mikio , GOTO Tomotsugu , HASEGAWA Sunao , HIBI Yasunori , HIRAO Takanori , HIROMOTO Norihisa , JEONG Woong-Seob , KANEDA Hidehiro , KAWAI Toshihide , KAWAMURA Akiko , KESTER Do , KII Tsuneo , KOBAYASHI Hisato , KWON Suk Minn , LEE Hyung Mok , MAKIUTI Sin'itirou , MATSUO Hiroshi , MATSUURA Shuji , MULLER Thomas G. , MURAKAMI Noriko , NAGATA Hirohisa , NAKAGAWA Takao , NARITA Masanao , NODA Manabu , OH Sang Hoon , OKADA Yoko , OKUDA Haruyuki , OLIVER Sebastian , OOTSUBO Takafumi , PAK Soojong , PARK Yong-Sun , PEARSON Chris P. , ROWAN-ROBINSON Michael , SAITO Toshinobu , SALAMA Alberto , SATO Shinji , SAVAGE Richard S. , SERJEANT Stephen , SHIBAI Hiroshi , SHIRAHATA Mai , SOHN Jungjoo , SUZUKI Toyoaki , TAKAGI Toshinobu , TAKAHASHI Hidenori , THOMSON Matthew , USUI Fumihiko , VERDUGO Eva , WATABE Toyoki , WHITE Glenn J. , WANG Lingyu , YAMAMURA Issei , YAMAUCHI Chisato , YASUDA Akiko

  Publications of the Astronomical Society of Japan 59(2), S389-S400, 2007-10-10

  References (17) Cited by (18)

 • The Infrared Camera (IRC) for AKARI - Design and Imaging Performance

  ONAKA Takashi , MATSUHARA Hideo , WADA Takehiko , FUJISHIRO Naofumi , FUJIWARA Hideaki , ISHIGAKI Miho , ISHIHARA Daisuke , ITA Yoshifusa , KATAZA Hirokazu , KIM Woojung , MATSUMOTO Toshio , MURAKAMI Hiroshi , OHYAMA Youichi , OYABU Shinki , SAKON Itsuki , TANABE Toshihiko , TAKAGI Toshinobu , UEMIZU Kazunori , UENO Munetaka , USUI Fumio , WATARAI Hidenori , COHEN Martin , ENYA Keigo , OOTSUBO Takafumi , PEARSON Chris P. , TAKEYAMA Norihide , YAMAMURO Tomoyasu , IKEDA Yuji

  Publications of the Astronomical Society of Japan 59(2), S401-S410, 2007-10-10

  References (24) Cited by (23)

 • In-Orbit Focal Adjustment of the AKARI Telescope with Infrared Camera (IRC) Images

  KANEDA Hidehiro , KIM Woojung , ONAKA Takashi , WADA Takehiko , ITA Yoshifusa , SAKON Itsuki , TAKAGI Toshinobu

  PASJ : publications of the Astronomical Society of Japan 59(2), S423-S427, 2007-10-10

  References (17)

 • AKARI Infrared Imaging of Reflection Nebulae IC 4954 and IC 4955

  ISHIHARA Daisuke , ONAKA Takashi , KANEDA Hidehiro , SUZUKI Toyoaki , KATAZA Hirokazu , SAKON Itsuki , OKADA Yoko , DOI Yasuo , FUJISHIRO Naofumi , FUJIWARA Hideaki , ITA Yoshifusa , KII Tuneo , KIM Woojung , MAKIUTI Sin'itirou , MATSUMOTO Toshio , MATSUHARA Hideo , MURAKAMI Hiroshi , NAKAGAWA Takao , OHYAMA Youichi , OYABU Shinki , SERJEANT Stephen , SHIBAI Hiroshi , TAKAGI Toshinobu , TANABE Toshihiko , UEMIZU Kazunori , UENO Munetaka , USUI Fumihiko , WADA Takehiko , WATARAI Hidenori , YAMAMURA Issei

  Publications of the Astronomical Society of Japan 59(2), S443-S454, 2007-10-10

  References (51) Cited by (2)

Codes

 • NII Article ID (NAID)
  10023949628
 • NII NACSIS-CAT ID (NCID)
  AA1082896X
 • Text Lang
  ENG
 • Article Type
  Journal Article
 • ISSN
  00046264
 • NDL Article ID
  8974233
 • NDL Source Classification
  ZM33(科学技術--宇宙科学)
 • NDL Call No.
  Z53-A296
 • Data Source
  CJP  CJPref  NDL 
Page Top