Author(s)

Journal

 • PASP

  PASP 105, 579, 1993

Cited by:  1

 • The 2006 November Outburst of EG Aquarii : the SU UMa Nature Revealed

  IMADA Akira , STUBBINGS Rod , KATO Taichi , UEMURA Makoto , KRAJCI Thomas , TORII Ken'ichi , SUGIYASU Kei , KUBOTA Kaori , MORITANI Yuuki , ISHIOKA Ryoko , MASI Gianluca , KIYOTA Seiichiro , MONARD L. A. G. , MAEHARA Hiroyuki , NAKAJIMA Kazuhiro , ARAI Akira , OHSUGI Takashi , YAMASHITA Takuya , KAWABATA Koji S. , NAGAE Osamu , CHIYONOBU Shingo , FUKAZAWA Yasushi , MIZUNO Tsunefumi , KATAGIRI Hideaki , TAKAHASHI Hiromitsu , UEDA Atsushi , HAYASHI Takehiro , OKITA Kiichi , YOSHIDA Michitoshi , YANAGISAWA Kenshi , SATO Shuji , KINO Masaru , KITAGAWA Masahiro , SADAKANE Kozo , NOGAMI Daisaku

  Publications of the Astronomical Society of Japan 60(5), 1151-1158, 2008-10-25

  References (41)

Codes

 • NII Article ID (NAID)
  10023955215
 • Article Type
  Journal Article
 • Data Source
  CJPref 
Page Top