Histomorphometric analyses of cancellous bone from COSMOS 2044 rats

Author(s)

Journal

 • J. Appl. Physiol.

  J. Appl. Physiol. 75, 2203-2008, 1993

Cited by:  1

 • Response of osteoblasts and osteoclasts in regenerating scales to gravity loading

  SUZUKI Nobuo , KITAMURA Kei-Ichiro , OMORI Katsunori , NEMOTO Tetsu , SATOH Yusuke , TABATA Makoto J. , IKEGAME Mika , YAMAMOTO Toshio , IJIRI Kenichi , FURUSAWA Yukihiro , KONDO Takashi , TAKASAKI Ichiro , TABUCHI Yoshiaki , WADA Shigehito , SHIMIZU Nobuaki , SASAYAMA Yuichi , ENDO Masato , TAKEUCHI Toshio , NARA Masayuki , SOMEI Masanori , MARUYAMA Yusuke , HAYAKAWA Kazuichi , SHIMAZU Toru , SHIGETO Yuko , YANO Sachiko , HATTORI Atsuhiko

  Biological sciences in space 23(4), 211-217, 2009-12-01

  Ichushi Web  References (36)

Codes

 • NII Article ID (NAID)
  10026386379
 • Article Type
  Journal Article
 • Data Source
  CJPref 
Page Top