Author(s)

Journal

 • 平成13年度国内石油天然ガス基礎調査基礎物理探査「佐渡沖南西」報告書 (内部資料)

  平成13年度国内石油天然ガス基礎調査基礎物理探査「佐渡沖南西」報告書 (内部資料), 2002

Cited by:  1

 • Formation and Collapse of Gas Hydrate Deposits in High Methane Flux Area of the Joetsu Basin, Eastern Margin of Japan Sea  [in Japanese]

  MATSUMOTO Ryo , OKUDA Yoshihisa , HIRUTA Akihiro , TOMARU Hitoshi , TAKEUCHI Eiichi , SANNO Risa , SUZUKI Maki , TSUCHINAGA Kazuhiro , ISHIDA Yasushi , ISHIZAKI Osamu , TAKEUCHI Rika , KOMATSUBARA Junko , FREIRE Antonio Fernando , MACHIYAMA Hideaki , AOYAMA Chiharu , JOSHIMA Masato , HIROMATSU Mineo , SNYDER Glen , NUMANAMI Hideki , SATOH Mikio , MATOBA Yasumochi , NAKAGAWA Hiroshi , KAKUWA Yoshitaka , OGIHARA Shigenori , YANAGAWA Katsunori , SUNAMURA Michinari , GOTO Tadanori , LU Hailong , KOBAYASHI Takeshi

  Journal of Geography (Chigaku Zasshi) 118(1), 43-71, 2009-03-25

  J-STAGE  References (46) Cited by (18)

Codes

 • NII Article ID (NAID)
  10030364839
 • Article Type
  Other
 • Data Source
  CJPref 
Page Top