Characterization of clinical isolates of Klebsiella pneumoniae from 19 laboratories using the National Committee for Clinical Laboratory Standards extended-spectrum β-lactamase detection methods

Access this Article

Author(s)

Journal

 • J. Clin. Microbiol.

  J. Clin. Microbiol. 39, 2864-2872, 2001

Cited by:  5

 • NATIONWIDE SURVEILLANCE OF PARENTERAL ANTIBIOTICS CONTAINING MEROPENEM ACTIVITIES AGAINST CLINICALLY ISOLATED STRAINS IN 2002  [in Japanese]

  YAMAGUCHI KEIZO , ISHII YOSHIKAZU , IWATA MORIHIRO , WATANABE NAOKI , UEHARA NOBUYUKI , YASUJIMA MINORU , KASAI TAKESHI , SUWABE AKIRA , OBATA RITSUKO , KAKU MITSUO , KANEMITSU KEIJI , YOSHIDA HIROSHI , SATOH TOSHIO , MURAKAMI MASAMI , TAKAHASHI AYAKO , ITOH KOUICHI , SHIBUYA YASUHIRO , KANNO HARUSHIGE , KUBO SETSUKO , MAESAKI SHIGEFUMI , HASHIKITA GIICHI , IGARI JUN , OGURI TOYOKO , OKADA JUN , TAZAWA YOKO , NAKASHIMA HIDEKI , TAKEMURA HIROMU , HORII TOSHINOBU , BABA HISASHI , ISHIGO SHIOMI , FUJITA NAOHISA , KOMORI TOSHIAKI , ICHIYAMA SATOSHI , MAEDA SHIGETAKA , YAMANAKA KIYOHARU , MURATA YOKO , AIHARA MASANORI , KINOSHITA SHOHIRO , TAMINATO TOMOHIKO , NEGAYAMA KIYOSHI , MURASE MITSUHARU , MIYAMOTO HITOSHI , KUSANO NOBUCHIKA , MIHARA EIICHIROU , KAMBE MASAYUKI , ITAHA HIDEYUKI , ONO JUNKO , YOSHIMURA HISAE , HIRAKATA YOICHI , MATSUDA JUNICHI , SAIKAWA TETSUNORI , HIRAMATSU KAZAFUMI

  Jpn. J. Antibiotics 57(1), 70-104, 2004-02-25

  Ichushi Web  References (32) Cited by (17)

 • Study of Resistance Mechanism on Cefotaxime Resistant Proteus mirabilis Isolated from Clinical Specimens and Its Clinical Background  [in Japanese]

  HORIGUCHI Yuji , HASHIKITA Giichi , OKA Yoko , TAKAHASHI Shun , YAMAZAKI Tsutomu , MAESAKI Shigefumi , ISHII Yoshikazu

  Kansenshogaku Zasshi 78(1), 1-9, 2004-01-20

  Ichushi Web  References (20) Cited by (3)

 • NATIONWIDE SURVEILLANCE OF PARENTERAL ANTIBIOTICS CONTAINING MEROPENEM ACTIVITIES AGAINST CLINICALLY ISOLATED STRAINS IN 2004  [in Japanese]

  YAMAGUCHI KEIZO , ISHII YOSHIKAZU , IWATA MORIHIRO , WATANABE NAOKI , UEHARA NOBUYUKI , YASUJIMA MINORU , KASAI TAKESHI , SUWABE AKIRA , YAMAHATA KUMIKO , KAKU MITSUO , KANEMITSU KEIJI , YOSHIDA HIROSHI , NISHIYAMA KYOUKO , MURAKAMI MASAMI , TAKAHASHI AYAKO , ITOH KOUICHI , OOHARA TOMOKO , NOMURA FUMIO , WATANABE MASAHARU , KANNO HARUSHIGE , AIHARA MASANORI , MAESAKI SHIGEFUMI , HASHIKITA GIICHI , MIYAKE KAZUNORI , OGURI TOYOKO , OKADA JUN , TAZAWA YOKO , NAKASHIMA HIDEKI , TAKEMURA HIROMU , OKADA MASAHIKO , KOBAYASHI SUGAKO , HORII TOSHINOBU , BABA HISASHI , ISHIGO SHIOMI , FUJITA NAOHISA , KOMORI TOSHIAKI , ICHIYAMA SATOSHI , MAEDA SHIGETAKA , YAMANAKA KIYOHARU , MURATA YOKO , KOMATSU MASARU , KINOSHITA SHOHIRO , TAMINATO TOMOHIKO , NEGAYAMA KIYOSHI , MURASE MITSUHARU , MIYAMOTO HITOSHI , KUSANO NOBUCHIKA , MIHARA EIICHIRO , KAMBE MASAYUKI , ITAHA HIDEYUKI , ONO JUNKO , YOSHIMURA HISAE , HIRAKATA YOICHI , MATSUDA JUNICHI , SAIKAWA TETSUNORI , HIRAMATSU KAZUFUMI

  The Japanese journal of antibiotics 58(6), 655-689, 2005-12-25

  Ichushi Web  References (27) Cited by (18)

 • The bla_<CTX-M> gene independently enhances drug resistance level to ampicillin in clinical isolates of Klebsiella pneumoniae

  CHEN Yang , ZHAO Jizi , DING Fengshu , WANG Baoying , ZHANG Wenli , GU Jiarui , HUANG Ying , FU Yingmei , ZHANG Fengmin

  Journal of antibiotics 65(9), 479-481, 2012-09-25

  Ichushi Web  References (15)

 • Nationwide surveillance of parenteral antibiotics containing meropenem activities against clinically isolated strains in 2009  [in Japanese]

  YAMAGUCHI KEIZO , ISHII YOSHIKAZU , IWATA MORIHIRO , WATANABE NAOKI , SHINAGAWA MASAAKI , YASUJIMA MINORU , SUWABE AKIRA , KURODA MAKIKO , KAKU MITSUO , KITAGAWA MIHO , KANEMITSU KEIJI , IMAFUKU YUJI , MURAKAMI MASAMI , YOMODA SACHIE , TANIGUCHI NOBUYUKI , YAMADA TOSHIYUKI , NOMURA FUMIO , KANNO HARUSHIGE , MAESAKI SHIGEFUMI , HASHIKITA GIICHI , KONDO SHIGEMI , MISAWA SHIGEKI , HORIUCHI HAJIME , TAZAWA YOKO , NAKASHIMA HIDEKI , TAKEMURA HIROMU , OKADA MASAHIKO , HORIKAWA YOSHINORI , MAEKAWA MASATO , NAGURA OSANORI , YAGI TETSUYA , BABA HISASHI , ISHIGO SHIOMI , FUJITA NAOHISA , KOMORI TOSHIAKI , ICHIYAMA SATOSHI , YAMANAKA KIYOHARU , MURATA YOKO , MATSUO SHUJI , KOHNO HISASHI , KAWANO SEIJI , KINOSHITA SHOHIRO , TAMINATO TOMOHIKO , NEGAYAMA KIYOSHI , MURASE MITSUHARU , MIYAMOTO HITOSHI , KUSANO NOBUCHIKA , NOSE MOTOKO , YOKOZAKI MICHIYA , ITAHA HIDEYUKI , MATSUNAGA AKIRA , YOSHIMURA HISAE , KOHNO SHIGERU , YANAGIHARA KATSUNORI , MATSUDA JUNICHI , SAIKAWA TETSUNORI , HIRAMATSU KAZUFUMI

  The Japanese journal of antibiotics 64(2), 53-95, 2011-04-25

  Ichushi Web  References (43) Cited by (2)

Codes

Page Top