Search this Article

Journal

 • 日本大学文理学部自然科学研究所研究紀要

  日本大学文理学部自然科学研究所研究紀要 (34), 167-173, 1999

  日本大学文理学部

Codes

 • NII Article ID (NAID)
  40002980513
 • NII NACSIS-CAT ID (NCID)
  AN00184953
 • Text Lang
  ENG
 • Journal Type
  大学紀要
 • ISSN
  03693562
 • NDL Article ID
  4716939
 • NDL Source Classification
  ZM2(科学技術--科学技術一般--大学・研究所・学会紀要)
 • NDL Call No.
  Z14-4
 • Data Source
  NDL 
Page Top