The Alexander Project 1996-1997 : latest susceptibility data from this international study of bacterial pathogens from community-acquired lower respiratory tract infections

Access this Article

Author(s)

Journal

 • J Antimicrob Chemother

  J Antimicrob Chemother 45, 191-203, 2000

Cited by:  4

 • In vitro and in vivo activity of cefditoren against β-lactamase-negative ampicillin-resistant Haemophilus influenzae  [in Japanese]

  SHIMIZU Atsuyuki , KANEKO Maki , ISHIKAWA Midori , SANBONGI Yumiko , SUZUKI Takahisa , TAKATA Toshihiko

  日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy 51(4), 161-167, 2003-04-25

  Ichushi Web  References (26) Cited by (2)

 • IN VITRO SUSCEPTIBILITES TO LEVOFLOXACIN AND VARIOUS ANTIBACTERIAL AGENTS OF 11,475 CLINICAL ISOLATES OBTAINED FROM 52 CENTERS IN 2002  [in Japanese]

  YAMAGUCHI KEIZO , OHNO AKIRA , KASHITANI FUSAKO , IWATA MORIHIRO , KANDA MAKOTO , TSUJIO YOSHIKO , KIMOTO HIROYA , ITOH AKIRA , SUMITOMO MIDORI , KAWAGUCHI HIDEAKI , CHIBA HITOSHI , AKIZAWA KOJI , UCHIDA TAKASHI , KAIMORI MITSUOMI , KAWABATA ATUSHI , OIWA CHIKASHI , IWATA MASAMITSU , YASUJIMA MINORU , KON SHINICHIRO , NAKAMURA KATSUJI , MATSUDA KEIKO , SUGIYAMA TATSURO , TOYOSHIMA SHUNKOH , KATO JUN , SHIMOYAMA NORIHIKO , OKUJIMA HIDETOSHI , ITO MINORU , OKADA JUN , TAZAWA YOKO , KATAYAMA YOSEI , SUGIMOTO KUMIKO , TASHIRO HIROMI , WATANABE KIYOAKI , KOBAYASHI YOSHIO , UCHIDA HIROSHI , SUWABE AKIRA , OBATA RITSUKO , TSUJIMURA MASAYUKI , HAYASHI IZUMI , SHIOTANI JOJI , KAKU MITSUO , KANEMITSU KEIJI , KUNISHIMA HIROYUKI , KANNO HARUSHIGE , IGARI JUN , OGURI TOYOKO , TOTSUKA KYOICHI , IKAWA SIRO , KIMURA SATOSHI , TANAKA MOBUAKI , HINODA YASUHARU , MAESAKI SHIGEFUMI , SUGIURA TETSURO , KAMIOKA MIKIO , ITOH KOUICHI , ONO JUNKO , TAKATA TOHRU , NODA YASUNOBU , YAMASHITA TAKANORI , YAMAGUCHI IKUO , AIZAWA HISAMICHI , HONDA JUNICHI , KAGEYAMA FUMIO , SHAKU ETSUKO , NAGASAWA ZENZO , AOKI YOSUKE , HORII TOSHINOBU , NAKAGAWA KEIICHI , ISHIGO SHIOMI , YAMANE NOBUHISA , YOSHIMURA TAIRA , BABA HISASHI , ICHIYAMA SATOSHI , INUZUKA KAZUHISA , WADA YASUNAO , OKABE HIDETOSHI , TATEWAKI KENICHI , MORO KUNIHIKO , KUWABARA MASAO , AIHARA MASANORI , MATSUSHIMA TOSHIHARU , NIKI YOSHIHITO , KAGEOKA TAKESHI , HONGO TOSHIHARU , HAMAZAKI NAOTAKA , TSUTSUI TOSHIHARU , MASUDA JUNICHI , HIRAMATSU KAZUFUMI , SAIKAWA TETSUNORI , MAKINO HIDEICHI , MURASE MITSUHARU , MIYAMOTO HISASHI , KOTANI TOMIO , TAKII MASAHIDE , MIYANOHARA HIROAKI

  The Japanese journal of antibiotics 58(1), 17-44, 2005-02-25

  Ichushi Web  References (27) Cited by (22)

 • Antimicrobial susceptibility of respiratory tract pathogens in Japan during PROTEKT years 1-3 (1999-2002)

  INOUE Matsuhisa , KANEKO Kenichi , AKIZAWA Kouji , FUJITA Shinichi , KAKU Mitsuo , IGARI Jun , YAMAGUCHI Keizo , KOHNO Shigeru , YAMANAKA Kiyoharu , IINUMA Yoshitsugu , MURASE Mitsuharu , YOKOYAMA Takashi , ASARI Seishi , HIRAKATA Yoichi

  J. Infect. Chemother. 12(1), 9-21, 2006-02-01

  Ichushi Web  References (20) Cited by (6)

 • Antimicrobial susceptibility and genetic characteristics of Haemophilus influenzae isolated from community-acquired respiratory tract infection patients in Shanghai City, China

  QIN Liang , ZHOU Zhaoyan , HU Bijie , YAMAMOTO Taro , WATANABE Hiroshi

  Journal of infection and chemotherapy : official journal of the Japan Society of Chemotherapy 18(4), 508-514, 2012-08-01

  Ichushi Web  References (34)

Codes

 • NII Article ID (NAID)
  80011473607
 • Article Type
  Journal Article
 • Data Source
  CJPref 
Page Top