De Pawoekon's : soerat petangannja orang Djawa dan orang Soenda, menjataken segala roepa itoengan, boewat mentjari keslametan

著者

書誌事項

De Pawoekon's : soerat petangannja orang Djawa dan orang Soenda, menjataken segala roepa itoengan, boewat mentjari keslametan

(De Javaansche geestenwereld en de betrekking, die tusschen de geesten en de zinnelijke wereld bestaat : verduidelijkt door Petangan's of tellingen, bij de Javanen en soendaneezen in gebruik / door H.A. van Hien, 2)

Fortuna, 1912

5de en verbeterde druk

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

詳細情報

ページトップへ