लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः

著者

書誌事項

लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः

वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयः , सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः , सारस्वती सुषमा

タイトル別名

लघु-ग्रन्थमाला

Laghugranthamālā

लघु ग्रन्थ रत्न प्रभा आवलिः

सरस्वतीभवनलघुग्रन्थमाला

सरस्वती भवन लघु ग्रन्थ माला

लघु ग्रन्थ माला

タイトル読み

लघु ग्रन्थ रत्न प्रभा आवलिः

Laghugrantharatnaprabhāvaliḥ

この図書・雑誌をさがす

注記

PUB: Vārāṇasī : Vārāṇaseyasaṃskr̥taviśvavidyālayaḥ

PUB: Vārāṇasī : Sampūrṇānandasaṃskr̥taviśvavidyālayaḥ

PUB: [Vārāṇasī] : Sārasvatī Suṣamā

関連文献: 35件中  1-20を表示

 • 1 / 2
 • पार्वतीमङ्गलम्

  प्रणेता सम्पादकश्च, पारसनाथद्विवेदी

  सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालये 2002 1. संस्करणम् लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः 62

  所蔵館1館

 • Rasacandrikā

  Śrīviśveśvarapāṇḍeyaviracitā ; sampādakaḥ Harivaṃśakumārapāṇḍeyaḥ

  Sampūrṇānanda-Saṃskr̥ta-Viśvavidyālaye 2002 1. saṃskaraṇam लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः 63

  所蔵館1館

 • विशुद्धवैभवं महाकाव्यम्

  प्रणेता, मनुदेवभट्टाचार्यः

  सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालये 2001 1. संस्करणम् लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः 59

  所蔵館1館

 • Ākānksāvādah

  Raghudevabhattāca̲ryaviracitah ; sampādaka Harerāmatripāthī

  Sampūrnānanda Samskrta Viśvavidyālaye 2001 1. samskarana. लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः 61

  所蔵館2館

 • अर्थसङ्ग्रहः : पण्डितराजश्रीशैलताताचार्यप्रणीत​-"तन्त्रप्रकाशिका"-व्याख्योपेतः

  लौगाक्षिभास्करकृतः ; सम्पादकः, ना.रा. निवासताताचार्यः

  सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य​ 1997 1. संस्करणम् लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः 54

  所蔵館1館

 • नव्यमतीयपरामर्शकारणतावादः

  महादेवपुण्यस्तम्भकरविरचितः ; सम्पादकः, राजारामशुक्लः

  सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य 1997 1. संस्करणम् लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः 55

  所蔵館1館

 • पक्षतावादः

  रघुदेवन्यायालङ्कारभट्टाचार्यविरचितः ; सम्पादकः, राजारामशुक्लः

  सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयस्य 1996 1. संस्करणम् लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः 53

  所蔵館1館

 • अनुमितिपरामर्शकार्यकारणभावविचारः

  महादेवपुण्यस्तम्भकरविरचितः ; सम्पादकः, राजारामशुक्लः

  सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयस्य 1994 1. संस्करणम् लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः 52

  所蔵館1館

 • Śrīrāmānujamatasaṅgrahaḥ

  Nāvalpakkaṃ Śrīnivāsapāṭṭarāryamahādeśikaviracitaḥ ; Nāvalpakkaṃ Valayapettaisvāmītī vikhyātena Śrīnivāsatātācāryamahādeśikena praṇītayā vyākhyayā samalaṅkr̥taḥ ; sampādakaḥ Nā. Kr̥. Rāmānujatātācāryaḥ

  Sampūrṇānanda-Saṃskr̥ta-Viśvavidyālayasya 1993 1. saṃskaraṇam लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः 49

  所蔵館1館

 • Sphoṭamīmāṃsā

  praṇetā sampādakaśca Rāmanārāyaṇamiśraḥ

  Sampūrṇanand-Saṃskr̥ta-Visśvavidyālasya 1991 1. saṃskaraṇam लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः v. 47

  所蔵館4館

 • अस्ताचलीयम्

  प्रणेता गोविन्दचन्द्रपाण्डेयः

  सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयस्य 1991 1. संस्करणम् लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः 48

  所蔵館1館

 • Śrībhāṣyapariṣkāraḥ

  Sarasvatīvigraham-Deśikācāryaviracitaḥ ; sampādakaḥ Nā. Rā. Śrīkr̥ṣṇatātācāryaḥ

  Sampūrṇānada-Saṃskr̥ta-Viśvavidyālayasya 1989 1. saṃskaraṇam लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः 46

  所蔵館2館

 • पौराणिकज्यौतिषम्

  नीलकण्ठविरचितं ; सम्पादकः, इन्दुनाथशर्मा

  सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य 1989 1. संस्करणम् लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः 45

  所蔵館1館

 • प्रतिज्ञापरिशिष्टम् : कौवेरीव्याख्याविभूषितम्

  महार्षिकात्यायनप्रणीतं ; व्याख्याकारः सम्पादकश्च, कुबेरनाथपाठकः

  सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य 1988 1. संस्करणम् लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः 44

  所蔵館1館

 • Śrīmad-Acalopādhyāyaviracito Vākyavādaḥ

  Hariyaśomiśrapraṇītayā Vākyadīpikāvyākhyayā vibhūṣitaḥ ; sampādakaḥ Girijeśakumāradīkṣitaḥ

  Prakāśanādhikārī, Sampūrṇānandasaṃskr̥taviśvavidyālayasya 1987 1. saṃskaraṇam लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः 43

  所蔵館2館

 • जानकीपरिणयः

  महाकविमुकुन्दप्रणीतो ; सम्पादकः, अच्युतनाथझाः

  सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य​ 1986 1. संस्करणम् लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः 42

  所蔵館1館

 • प्रतिभाबोधकम्

  सुधाकरद्विवेदिप्रणीतं ; सम्पादकः, श्रीकृष्णचन्द्रद्विवेदी

  सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य​ 1985 1. संस्करणम् लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः 37

  所蔵館1館

 • अभावविमर्शः

  दीपकघोषविरचितः ; प्रस्तावनाकारः, गौरीनाथशास्त्री

  सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः 1984 1. संस्करणम् लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः 39

  所蔵館3館

 • शिवमहिम्नस्तोत्रम् : आचार्यमधुसूदनसरस्वतीविरचितया "मधुसूदनी" व्याख्यया अथ च श्रीनारायणपतित्रिपाठिप्रणीतया "पञ्चमुखी" टीकया समलङ्कृतम्

  पुष्पदन्ताचार्यविरचितं ; सम्पादकः, करुणापतित्रिपाठी

  सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः 1984 1. संस्करणम् लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः 40

  所蔵館1館

 • Liṅgavr̥ttivicāraḥ

  Ācāryavararuciviracitaḥ ; sampādakaḥ Gaurīnāthaśāstrī

  Sampūrṇānandasaṃskr̥taviśvavidyālaya 1982 1. saṃskaraṇam लघुग्रन्थरत्नप्रभावलिः 38

  所蔵館2館

 • 1 / 2

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BA11944192
 • 出版国コード
  ii
 • タイトル言語コード
  san
 • 本文言語コード
  und
 • 出版地
  वाराणसी,वाराणसी,[वाराणसी]
ページトップへ