حدیقة الشعراء : در شرح حال و آثار شاعران و عارفان و صوفیان و هنرمندان و دانشمندان دورۀ قاجاریه از سال 1200 تا 1300 هجری قمری

書誌事項

حدیقة الشعراء : در شرح حال و آثار شاعران و عارفان و صوفیان و هنرمندان و دانشمندان دورۀ قاجاریه از سال 1200 تا 1300 هجری قمری

تألیف سید احمد دیوان بیگی شیرازی ; با تصحیح و تکمیل و تحشیه عبد الحسین نوائی

انتشارات زرین, 1364-1366 [1985-1987]

چاپ 1

  • جلد 1
  • جلد 2
  • جلد 3

タイトル別名

ادب و فرهنگ در عصر قاجاريه

タイトル読み

Ḥadīqat al-shuʿarāʾ : dar sharḥ-i ḥāl va ās̲ār-i shāʿirān va ʿārifān va Ṣūfiyān va hunarmandān va dānishmandān-i dawrah-ʾi Qājārīyah az sāl-i 1200 tā 1300 Hijrī Qamarī

大学図書館所蔵 件 / 2

この図書・雑誌をさがす

注記

In Persian

On cover: ادب و فرهنگ در عصر قاجاريه||Adab va farhang dar ʿaṣr-i Qājārīyah

Includes bibliographical references and indexes

Contents: v. 1. الف - س [Alif-S] -- v. 2. ش -ل [Sh-L] -- v. 3. م - ی [M-Y]

Chāp-i 1

[Tehran?] : Intishārāt-i Zarrīn , 1364-1366 [1985-1987]

詳細情報

ページトップへ