فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی نجفی مرعشی, مد ظله العالی

書誌事項

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی نجفی مرعشی, مد ظله العالی

زیر نظر سید محمود مرعشی ; نگارش سید احمد حسینی

چاپخانه مهر استور, 1354-1376 [1975 or 1976-1997 or 1998]

 • جلد 1
 • جلد 2
 • جلد 3
 • جلد 4
 • جلد 5
 • جلد 6
 • جلد 7
 • جلد 8
 • جلد 9
 • جلد 10
 • جلد 11
 • جلد 12
 • جلد 13
 • جلد 14
 • جلد 15
 • جلد 16
 • جلد 17
 • جلد 18
 • جلد 19
 • جلد 20
 • جلد 21
 • جلد 22
 • جلد 23
 • جلد 24
 • جلد 25
 • جلد 26
 • جلد 27
 • راهنمای جلد 1
 • راهنمای جلد 2

タイトル別名

فهرست کتاب‌های خطی کتابخانه آیة الله مرعشی

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی نجفی مرعشی

タイトル読み

Fihrist-i nuskhahʹhā-yi khaṭṭī-i Kitābkhānah-i ʿUmūmī-i Ḥaz̤rat Āyat Allāh al-ʿUẓmá Najafī Marʿashī, mudda ẓillah al-ʿālī

大学図書館所蔵 件 / 10

 • 京都大学 大学院アジア・アフリカ地域研究研究科グローバル専攻

  راهنمای جلد 1AQEEL||B||001||73200027611385, راهنمای جلد 2AQEEL||B||001||74200027611394

 • 京都大学 附属図書館

  جلد 1ペルシャ||468||(1)2656788, جلد 2ペルシャ||468||(2)2656789, جلد 3ペルシャ||468||(3)2656790, جلد 4ペルシャ||468||(4)2656791

 • 京都大学 文学研究科 図書館西南ア史

  جلد 1J4||283a||184064158, جلد 2J4||283a||284064159, جلد 3J4||283a||384064160, جلد 4J4||283a||484064161, جلد 5J4||283a||584064162, جلد 6J4||283a||684064163, جلد 7J4||283a||784064164, جلد 8J4||283a||884064165, جلد 9J4||283a||984064166, جلد 10J4||283a||1084064167, جلد 11J4||283||1199059174, جلد 12J4||283||1299059175, جلد 13J4||283||1399059176, جلد 14J4||283||1499059177, جلد 15J4||283||1599059178, جلد 16J4||283||1699059179, جلد 17J4||283||1799059180, جلد 18J4||283||1899059181, جلد 19J4||283||1999059182, جلد 20J4||283||2099059183, جلد 21J4||283||2199059184, جلد 22J4||283||2299059185, جلد 23J4||283||2399059186, جلد 24J4||283||2499059187, جلد 25J4||283||2599059188, جلد 26J4||283||2699059189, جلد 27J4||283||2799059190, راهنمای جلد 1J4||283||2899059191, راهنمای جلد 2J4||283||2999059192

 • 東京外国語大学 附属図書館

  راهنمای جلد 1J1/029/499026/S10000499026, راهنمای جلد 2J1/029/499026/S20000499027

 • 東京外国語大学 附属図書館AA

  جلد 18/A3/Ki61/11000102298, جلد 38/A3/Ki61/31000102300, جلد 48/A3/Ki61/41000102301, جلد 68/A3/Ki61/61000102303, جلد 78/A3/Ki61/71000102304, جلد 88/A3/Ki61/81000102305, جلد 98/A3/Ki61/91000102306, جلد 108/A3/Ki61/101000102307, جلد 118/A3/Ki61/111000102308, جلد 128/A3/Ki61/121000102309, جلد 138/A3/Ki61/131000102310, جلد 148/A3/Ki61/141000102311, جلد 158/A3/Ki61/151000102312, جلد 168/A3/Ki61/161000102313, جلد 178/A3/Ki61/171000102314, جلد 188/A3/Ki61/181000102315, جلد 198/A3/Ki61/191000102316, جلد 208/A3/Ki61/201000102317, جلد 218/A3/Ki61/211000102318, جلد 228/A3/Ki61/221000102319, جلد 238/A3/Ki61/231000102320, جلد 248/A3/Ki61/241000102321, جلد 258/A3/Ki61/251000102322, جلد 268/A3/Ki61/261000102323, جلد 278/A3/Ki61/271000102324, راهنمای جلد 18/A3/Ki61/S11000102286, راهنمای جلد 28/A3/Ki61/S21000102287

 • 東京大学 総合図書館

  جلد 16 XP:020:mar 10020096822, جلد 26 XP:020:mar 20020096830, جلد 36 XP:020:mar 30020096848, جلد 46 XP:020:mar 40020096855, جلد 56 XP:020:mar 50020096863, جلد 66 XP:020:mar 60020096871, جلد 76 XP:020:mar 70020096889, جلد 86 XP:020:mar 80020096897, جلد 96 XP:020:mar 90020096905, جلد 106 XP:020:mar 100020096913, جلد 116 XP:020:mar 110020096921, جلد 126 XP:020:mar 120020096939, جلد 136 XP:020:mar 130020096947, جلد 146 XP:020:mar 140020096954, جلد 156 XP:020:mar 150020096962, جلد 166 XP:020:mar 160020096970, جلد 176 XP:020:mar 170020096988, جلد 186 XP:020:mar 180020096996, جلد 196 XP:020:mar 190020097002, جلد 206 XP:020:mar 200020097010, جلد 216 XP:020:mar 210020097028, جلد 226 XP:020:mar 220020097036, جلد 236 XP:020:mar 230020097044, جلد 246 XP:020:mar 240020097051, جلد 256 XP:020:mar 250020097069, جلد 266 XP:020:mar 260020097077, جلد 276 XP:020:mar 270020097085, راهنمای جلد 16 XP:020:mar 0.10020097168, راهنمای جلد 26 XP:020:mar 0.20020097176

 • 東京大学 大学院人文社会系研究科・文学部 図書室イスラム

  جلد 1ABIR:Hus v.1:02204815492634, جلد 2ABIR:Hus v.2:02214815492642, جلد 3ABIR:Hus v.3:02224815492659, جلد 4ABIR:Hus v.4:02234815492667, جلد 5ABIR:Hus v.5:02244815492675, جلد 6ABIR:Hus v.6:02254815492683, جلد 7ABIR:Hus v.7:02264815492691, جلد 8ABIR:Hus v.8:02274815492709, جلد 9ABIR:Hus v.9:02284815492717, جلد 10ABIR:Hus v.10:02294815492725, جلد 11ABIR:Hus v.11:02304815492733, جلد 12ABIR:Hus v.12:02314815492741, جلد 13ABIR:Hus v.13:02324815492758, جلد 14ABIR:Hus v.14:02334815492766, جلد 15ABIR:Hus v.15:02344815492774, جلد 16ABIR:Hus v.16:02354815492782

 • 東京大学 東洋文化研究所 図書室図書

  جلد 6Pe1:31:66420684430, جلد 7Pe1:31:76420684448, جلد 8Pe1:31:86420684455, جلد 9Pe1:31:96420684463, جلد 10Pe1:31:106420684471, جلد 11Pe1:31:116420684489, جلد 12Pe1:31:126420684497, جلد 13Pe1:31:136420684505, جلد 14Pe1:31:146420684513, جلد 15Pe1:31:156420684521, جلد 21Pe1:31:216420684588, جلد 27Pe1:31:276420684679, راهنمای جلد 1Pe1:31:Index16420684653, راهنمای جلد 2Pe1:31:Index26420684661

 • 北海道大学 附属図書館

  25011.2915/H950571238500, 11011.2915/H950570970301, 13011.2915/H950570970323, 26011.2915/H950571238511, 12011.2915/H950570970312, 14011.2915/H950570970334, rahnama 1011.2915/H950571614937, rahnama 2011.2915/H950571614948, 1011.2915/H950571615095, 2011.2915/H950571615084, 3011.2915/H950571615073, 4011.2915/H950571615062, 5011.2915/H950571615051, 6011.2915/H950571615040, 7011.2915/H950571615038, 8011.2915/H950571615027, 9011.2915/H950571615016, 10011.2915/H950571615005, 21011.2915/H950571614950

 • 北海道大学 文学研究科・文学部図書室図書

  11011.2915/H950571614994, 12011.2915/H950571614983, 13011.2915/H950571614972, 14011.2915/H950571614961, 25DC19:011.2915/H950571238500, 26DC19:011.2915/H950571238511

 • 該当する所蔵館はありません
 • すべての絞り込み条件を解除する

この図書・雑誌をさがす

注記

Running title: فهرست کتاب‌های خطی کتابخانه آیة الله مرعشی

"Chāp-i 1"--Jild-i 16-27

Jild-i 1. 1-400. -- jild-i 2. 401-800. -- jild-i 3. 801-1200. -- jild-i 4. 1201-1600. -- jild-i 5. 1601-2000. -- jild-i 6. 2001-2400. -- jild-i 7. 2401-2800. -- jild-i 8. 2801-3200. -- jild-i 9. 32011-3600. -- jild-i 10. 3601-4000. -- jild-i 11. 4001-4400. -- jild-i 12. 4401-4800. -- jild-i 13. 4801-5200. -- jild-i 14. 5201-5600. -- jild-i 15. 5601-6000. -- jild-i 16. 6001-6400. -- jild-i 17. 6401-6800. -- jild-i 18. 6801-7200. -- jild-i 19. 7201-7600. -- jild-i 20. 7601-8000. -- jild-i 21. 8001-8400. -- jild-i 22. 8401-8800. -- jild-i 23. 8801-9200. -- jild-i 24. 9201-9600. -- jild-i 25. 9601-10000. -- jild-i 26. 10001-10500. -- jild-i 27. 10501-11000

Vol. 5 published by Chāp-i Mihr; vols. 6-7, 9-10 by Chāp-i Khayyām; v. 11 by Chāpkhānah-i Sayyid al-Shuhadāʾ; vols. 12-20 by Chāpkhānah-i Khayyām; vols. 21, rāhnamā-yi 1-2 by Ṣadrā; vols. 22-27 by Ḥāfiẓ

Publisher: جلد 5. چاپ مهر -- جلد 6-7, 9-10. چاپ خیام -- جلد 11. چاپخانه سید الشهداء -- جلد 12-20. چاپخانه خیام -- جلد 21, راهنمای 1-2. صدرا -- جلد 22-27. حافظ

راهنمای جلد 1: راهنمای جلد اول تا بیستم, غلطنامه-فهرست الفبائی-مجیزین-مجازین.-- راهنمای جلد 2: راهنمای جلد اول تا بیستم, فهرست موضوعی, مؤلفین, جایها

Includes index

詳細情報

ページトップへ