สุตฺตนฺตปิฏเก, ขุทฺทกนิกาเย, จูฬนิทฺเทสปาลิ

書誌事項

สุตฺตนฺตปิฏเก, ขุทฺทกนิกาเย, จูฬนิทฺเทสปาลิ

[มหาจุฬาลงฺกรณราชวิทยาลเยน]

(มหาจุฬาเตปิฏกํ, 30)

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลเยน ปกาสิตา, 2500 [1957 i.e.]

タイトル読み

สุตฺตนฺต ปิฏเก, ขุทฺทก นิกาเย, จูฬ นิทฺเทส ปาลิ

Suttantapiṭake Khuddakanikāye, Cūḷaniddesapāli

統一タイトル

Tipiṭaka. Suttapiṭaka

大学図書館所蔵 件 / 5

この図書・雑誌をさがす

注記

In Pali (Thai script); prefatory matter in Thai

Some copies have different pagination: 7, 3, 418 p.

Includes indexes

Date on t.p., all volumes: 2500 [1957]

関連文献: 1件中  1-1を表示

詳細情報

ページトップへ