مجموعۀ اسناد و مدارک فرخ خان امین الدوله

書誌事項

مجموعۀ اسناد و مدارک فرخ خان امین الدوله

بکوشش کریم اصفهانیان, قدرت الله روشنی (زعفرانلو)

(انتشارات دانشگاه تهران, شمارۀ||||shmārah-ʾi, 1155, 1155/2-5 . گنجینۀ تحقیقات ایرانی |||| Ganjīnah-ʾi taḥqīqāt-i Īrānī ; شمارۀ||||shmārah-ʾi, 54)

دانشگاه تهران, 1346-1356 [1968-1978]

  • قسمت 1
  • قسمت 2
  • قسمت 3
  • قسمت 4
  • قسمت 5

タイトル別名

Correspondances et documents inedits concernant Farrokh Khan (Amin-ol-Dowleh)

タイトル読み

Majmūʿah-ʾi asnād va madārik-i Farrukh Khān Amīn al-Dawlah

大学図書館所蔵 件 / 5

この図書・雑誌をさがす

注記

In Persian

Added t.p. in French, title reads: Correspondances et documents inedits concernant Farrokh Khan (Amin-ol-Dowleh)

Errata slip inserted

قسمت1, مربوط بسالهای 1249-1273 --,قسمت 2, مربوط بسالهای 1274--,قسمت 3, مربوط بسالهای 1274-1275

関連文献: 1件中  1-1を表示

詳細情報

ページトップへ