Обзор на архивните фондове, колекции и единични постъплениа, съхранявани в Български исторически архив

書誌事項

Обзор на архивните фондове, колекции и единични постъплениа, съхранявани в Български исторически архив

Народна библиотека "Кирил и Методий" Български Исторически Архив ; съставили, Елисамета Мидадинова ... et al. ; под редацията на Кирила Въвъзова-Каратеодорова

, 1966-

  • Кн. 2
  • Кн. 3
  • Кн. 5
  • Кн. 6
  • Кн. 7

タイトル別名

Guide to the archive groups, collections and single documents preserved in the archives of Bulgarian history

タイトル読み

Obzor na arkhivnite fondove, kolektsii i edinichni postupleniia, sukhraniavani v Bulgarcki istoricheski arkhiv

大学図書館所蔵 件 / 3

この図書・雑誌をさがす

注記

At head of title, кн. 2-3: Народна Библиотека "Кирил и Методии". Български Исторически архив

Кн. 2-3 published by Наука и изкуство

Title on added t.p.: Guide to the archive groups, collections and single documents preserved in the Archives of Bulgarian History

Includes indexes

収録内容

  • kn. 2. Ot fond No. 28 do fond No. 86
  • kn. 3. Ot fond No. 87 do fond No. 177
  • kn. 5. Ot fond No. 249 do fond No. 289
  • kn. 6. Ot fond No. 290 do fond No. 380
  • kn. 7. Ot fond No. 381- do fond No. 599

詳細情報

ページトップへ