อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ

著者

書誌事項

อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ

อหึสกตฺเถเรน เมธาธมฺมรเสน อาโท โสธิตํ, เขมจาริตฺเถเรน ธมฺมติโลกาจริเยน ปุน โสธิตํ

(สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฎกํ, 40-45)

มหามกุฏราชวิทฺยาลเยน ปกาสิตา, 2469-2470 [1926-1927]

 • 1. ภาโค
 • 2. ภาโค
 • 3. ภาโค
 • 4. ภาโค
 • 5. ภาโค
 • 6. ภาโค

タイトル読み

อภิธมฺม ปิฏเก ปฏฺฐานํ

Abhidhammapiṭake Paṭṭhānaṃ

統一タイトル

Paṭṭhāna

大学図書館所蔵 件 / 7

 • 九州大学 附属図書館

  1. ภาโค印哲/2/47-40005232004023521, 2. ภาโค印哲/2/47-41005232004023533, 3. ภาโค印哲/2/47-42005232004023545, 4. ภาโค印哲/2/47-43005232004023557, 5. ภาโค印哲/2/47-44005232004023560, 6. ภาโค印哲/2/47-45005232004023572

 • 京都大学 文学研究科 図書館梵文

  1. ภาโคE||79||(40)458774l, 2. ภาโคE||79||(41)458774m, 3. ภาโคE||79||(42)458774n, 4. ภาโคE||79||(43)458774o, 5. ภาโคE||79||(44)458774p, 6. ภาโคE||79||(45)458774q

 • 駒澤大学 図書館

  1. ภาโคD294.382/4-16/1862112695, 2. ภาโคD294.382/4-16/2862112703, 3. ภาโคD294.382/4-16/3862112711, 4. ภาโคD294.382/4-16/4862112729, 5. ภาโคD294.382/4-16/5862112737, 6. ภาโคD294.382/4-16/6862112745

 • 東京大学 総合図書館

  1. ภาโคC100:830:400007918139, 2. ภาโคC100:830:410007918147, 3. ภาโคC100:830:420007918154, 4. ภาโคC100:830:430007918162, 5. ภาโคC100:830:440007918170, 6. ภาโคC100:830:450007918188

 • 東京大学 大学院人文社会系研究科・文学部 図書室印哲

  1. ภาโค3号館ソウショIV:127:404801842982, 2. ภาโค3号館ソウショIV:127:414801842990, 3. ภาโค3号館ソウショIV:127:424801847916, 4. ภาโค3号館ソウショIV:127:434801843006, 5. ภาโค3号館ソウショIV:127:444801843014, 6. ภาโค3号館ソウショIV:127:454801843022

 • 東洋大学 附属図書館

  2. ภาโค183:Sy1:1-412102943863, 3. ภาโค183:Sy1:1-422102943871, 5. ภาโค183:Sy1:1-442102943889

 • 北海道大学 附属図書館

  4. bh?goDC16:299.13/SI11/0022641801, 5. bh?goDC16:299.13/SI11/0022641812, 3. bh?goDC16:299.13/SI11/0022641798, 1. bh?goDC16:299.13/SI11/0022641776, 2. bh?goDC16:299.13/SI11/0022641787, 6. bh?goDC16:299.13/SI11/0022641823

 • 該当する所蔵館はありません
 • すべての絞り込み条件を解除する

この図書・雑誌をさがす

注記

In Pali (Thai script)

Contents: 1-2. ภาโค. อนุโลมติกปฏฺฐานํ -- 3-4. ภาโค. อนุโลมทุกปฏฺฐานํ -- 5. ภาโค. อนุโลมปฏฺฐาเน ทุกตฺติกํ ติกทุกํ ติกตฺติกํ ทุกทุกํ -- 6. ภาโค. ปจฺจนียปฏฺฐานํ อนุโลมปจฺจนียปฏฺฐานํ ปจฺจนียานุโลมปฏฺฐานํ

Vols. 3-5 edited by Phra Kittisāramuni

Includes index

関連文献: 1件中  1-1を表示

詳細情報

ページトップへ