فهرست کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران

書誌事項

فهرست کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران

نگارش محمد تقي دانش‌پژوه

(فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران, Vol. 8-14)(انتشارات دانشگاه تهران, 665, 669, 678, 691, 693, 699, 722)

انتشارات دانشگاه تهران, 1961-1962

 • مجلد 8
 • مجلد 9
 • مجلد 10
 • مجلد 11
 • مجلد 12
 • مجلد 13
 • مجلد 14

タイトル読み

Fihrist-i Kitābkhānah-ʾi Markazī-i Dānishgāh-i Tihrān

大学図書館所蔵 件 / 3

 • 九州大学 中央図書館

  1321-2120イスラム/BL-P/11-8068052195023477, 2121-2629イスラム/BL-P/11-9068052195023480, 2630-3062イスラム/BL-P/11-10068052195023492, 3063-3496イスラム/BL-P/11-11068052195023503, 3497-4013イスラム/BL-P/11-12068052195023515, 4014-4579イスラム/BL-P/11-13068052195023527, 4580-4944イスラム/BL-P/11-14068052195023530

 • 京都大学 大学院アジア・アフリカ地域研究研究科グローバル専攻

  مجلد 8AQEEL||B||001||61200027611015, مجلد 9AQEEL||B||001||62200027611033, مجلد 10AQEEL||B||001||63200027611024, مجلد 11AQEEL||B||001||64200027611042, مجلد 12AQEEL||B||001||65200027611051, مجلد 13AQEEL||B||001||66200027611060, مجلد 14AQEEL||B||001||67200027611079

 • 京都大学 附属図書館

  مجلد 8ペルシャ||1121||(8)2657681, مجلد 9ペルシャ||1121||(9)2657682, مجلد 10ペルシャ||1121||(10)2657683, مجلد 11ペルシャ||1121||(11)2657684, مجلد 12ペルシャ||1121||(12)2657685, مجلد 13ペルシャ||1121||(13)2657686, مجلد 14ペルシャ||1121||(14)2657687

 • 該当する所蔵館はありません
 • すべての絞り込み条件を解除する

この図書・雑誌をさがす

注記

مجلد 8. نسخه‌هاي خطي شماره‌هاي 1321-2120

مجلد 9. نسخه‌هاي خطي شماره‌هاي 2121-2629

مجلد 10. نسخه‌هاي خطي شماره‌هاي 2630-3062

مجلد 11. نسخه‌هاي خطي شماره‌هاي 3063-3496

مجلد 12. نسخه‌هاي خطي شماره‌هاي 3497-4013

مجلد 13. نسخه‌هاي خطي شماره‌هاي 4014-4579

مجلد 14. نسخه‌هاي خطي شماره‌هاي 4580-4944

関連文献: 2件中  1-2を表示

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BA26881653
 • 出版国コード
  ir
 • タイトル言語コード
  per
 • 本文言語コード
  per
 • 出版地
  تهران
 • ページ数/冊数
  7 v.
 • 大きさ
  25 cm
 • 親書誌ID
ページトップへ