Nông thôn Việt Nam trong lịch sử : nghiên cứu xã hội nông thôn truyền thống

書誌事項

Nông thôn Việt Nam trong lịch sử : nghiên cứu xã hội nông thôn truyền thống

Uy ban khoa học xã hội Việt Nam, Viện Sử học

Khoa Học Xã Hội, 1977-1978

  • 1
  • 2

大学図書館所蔵 件 / 2

この図書・雑誌をさがす

注記

Bibliography: v. 1, p. 415-416

詳細情報

ページトップへ