พจนานุกรมภาษาไทย-ละว้า Thai-Lawa dictionary

書誌事項

พจนานุกรมภาษาไทย-ละว้า = Thai-Lawa dictionary

สุริยา รัตนกุล, และ ลักขณา ดาวรัตนหงษ์

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530 [1987]

จัดพิมพ์ครั้งแรก

タイトル読み

พจนานุกรมภาษาไทย-ละว้า

Photčhanānukrom phāsā Thai - Lawā

大学図書館所蔵 件 / 4

この図書・雑誌をさがす

注記

Thai and Lawa

Includes bibliographical references (p. ณ-ต [i.e. 17-19])

詳細情報

ページトップへ