ஈசுரபாரதி இயற்றிய, வடமலை நிகண்டு : பதிப்பாசிரியர், டாக்டர் இரா. நாகசாமி எழுதிய ஆராய்ச்சி முன்னுரையுடன், வித்துவான் சு. பாலசாரநாதன் எழுதிய உரையுடன்

書誌事項

ஈசுரபாரதி இயற்றிய, வடமலை நிகண்டு : பதிப்பாசிரியர், டாக்டர் இரா. நாகசாமி எழுதிய ஆராய்ச்சி முன்னுரையுடன், வித்துவான் சு. பாலசாரநாதன் எழுதிய உரையுடன்

(மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் உ.வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையவெளியீடு, எண் 75)

மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் உ.வே. சாமிநாதையர் நூல்நிலையம், 1983

1. பதிப்பு

タイトル別名

Vadamalai Nikantu

タイトル読み

Īcurapārati iyar̲r̲iya, Vaṭamalai nikaṇṭu : patippāciriyar, ṭākṭar Irā. Nākacāmi el̲utiya ārāycci mun̲n̲uraiyuṭan̲, vittuvān̲ Cu. Pālacāranātan̲ el̲utiya uraiyuṭan̲

大学図書館所蔵 件 / 2

この図書・雑誌をさがす

注記

In Tamil; introd. in English and Tamil

Other title from p. [xi]

Summary: Incomplete verse lexicon transcribed from a palm-leaf manuscript preserved in the Dr. U.V. Swaminatha Iyer Library, Madras

PUB: Cen̲n̲ai : Makāmakōpāttiyāya Ṭākṭar U.Vē. Cāminātaiyar Nūlnilaiyam

Includes index

関連文献: 1件中  1-1を表示

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BA40394007
 • LCCN
  83905697
 • 出版国コード
  ii
 • タイトル言語コード
  tam
 • 本文言語コード
  tameng
 • 出版地
  சென்னை
 • ページ数/冊数
  xvi, 288 p.
 • 大きさ
  21 cm
 • 分類
 • 件名
 • 親書誌ID
ページトップへ