Vấn đề dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long

書誌事項

Vấn đề dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long

các tác giả, Mạc Đường ... [et al.]

Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1991

大学図書館所蔵 件 / 4

この図書・雑誌をさがす

注記

At head of title: Viện khoa học xã hội Việt nam, Viện khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh

Includes bibliographical references (p. 317-323)

詳細情報

ページトップへ