Một số vấn đề kinh tế-xã hội các tỉnh miền núi phía bắc

著者

    • Viện dân tộc học (Vietnam)

書誌事項

Một số vấn đề kinh tế-xã hội các tỉnh miền núi phía bắc

Nhà xuất bản khoa học xã hội, 1987

大学図書館所蔵 件 / 3

この図書・雑誌をさがす

注記

At head of title: Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam, Viện dân tộc học

詳細情報

ページトップへ