Một số vấn đề về phát triển nông thôn trong quá trình đổi mới

著者

    • Phạm, Tất Thắng

書誌事項

Một số vấn đề về phát triển nông thôn trong quá trình đổi mới

Phạm Tất Thắng ...[et al.]

Nhà xuất bản nông nghiệp, 1994

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

詳細情報

ページトップへ