فرهنگ فارسی (متوسط) : شامل یک مقدمه و سه بخش : لغات, ترکیبات خارجی, اعلام

書誌事項

فرهنگ فارسی (متوسط) : شامل یک مقدمه و سه بخش : لغات, ترکیبات خارجی, اعلام

تألیف محمد معین

(سلسلۀ فرهنگ‌های "معین", شمارۀ 3)

امیر کبیر, 1364 [1985]

چاپ 7

 • جلد 1
 • جلد 2
 • جلد 3
 • جلد 4
 • جلد 5
 • جلد 6

タイトル別名

An intermediate Persian dictionary

فرهنگ فارسی

A Persian dictionary

فرهنگ فارسی متوسط

タイトル読み

Farhang-i Fārsī (mutavassiṭ) : shāmil-i yak muqaddimah va sih bakhsh : lughāt, tarkībāt-i khārijī, aʿlām

大学図書館所蔵 件 / 6

 • お茶の水女子大学 附属図書館歴史

  جلد 2829/Mo18/2212078700011, جلد 3829/Mo18/3212078800019, جلد 4829/Mo18/4212078900017, جلد 5829/Mo18/5212079000015, جلد 6829/Mo18/6212079100013

 • 京都大学 文学研究科 図書館羽田記念館

  جلد 1Ando||FD||10.199112495, جلد 2Ando||FD||10.299112496, جلد 3Ando||FD||10.399112497, جلد 4Ando||FD||10.499112498, جلد 5Ando||FD||10.599112499, جلد 6Ando||FD||10.699112500

 • 東京外国語大学 附属図書館

  جلد 1J1/a3/56イ/10000227863, جلد 2J1/a3/56イ/20000227864, جلد 3J1/a3/56イ/30000227865, جلد 4J1/a3/56イ/40000227866, جلد 5J1/a3/56イ/50000227867, جلد 6J1/a3/56イ/60000227868

 • 東京大学 駒場図書館UTCMES

  جلد 1Dic:Per 4:v. 13014008035, جلد 2Dic:Per 4:v. 23014008043, جلد 3Dic:Per 4:v. 33014008050, جلد 4Dic:Per 4:v. 43014008068, جلد 5Dic:Per 4:v. 53014008076, جلد 6Dic:Per 4:v. 63014008084

 • 東京大学 総合図書館

  جلد 1R 6:per:mui 10020098794, جلد 2R 6:per:mui 20020098802, جلد 3R 6:per:mui 30020098810, جلد 4R 6:per:mui 40020098828, جلد 5R 6:per:mui 50020098836, جلد 6R 6:per:mui 60020098844

 • 東京大学 大学院人文社会系研究科・文学部 図書室イスラム

  جلد 1ALDp:Mui v.1:01644815241593, جلد 2ALDp:Mui v.2:01654815241601, جلد 3ALDp:Mui v.3:01664815241619, جلد 4ALDp:Mui v.4:01674815241627, جلد 5ALDp:Mui v.5:01684815241635, جلد 6ALDp:Mui v.6:01694815241643

 • 該当する所蔵館はありません
 • すべての絞り込み条件を解除する

この図書・雑誌をさがす

注記

Title on added t.p.: An intermediate Persian dictionary : including a preface and three parts: vocabulary, foreign compound expressions, and proper names

This edition does not seem to differ in contents from 1362 ed. (chāp-i 5)

جلد 1. آ-خ -- جلد 2. د-ق -- جلد 3. ک-معلومه -- جلد 4. معلی-ییلاق -- جلد 5. اعلام آ-ع -- جلد 6. اعلام غ-ی

関連文献: 1件中  1-1を表示

詳細情報

ページトップへ