Đẻ đất đẻ nước : thơ dân gian dân tộc Mường

著者

    • Bùi, Thiện
    • Thương Diễm
    • Quách Giao

書誌事項

Đẻ đất đẻ nước : thơ dân gian dân tộc Mường

Bùi Thiện, Thương Diễm, Quách Giao sưu tầm dịch thuật ; Bùi Văn Kín đề tưạ

Nhà xuất bản văn Học, 1976

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

詳細情報

ページトップへ