Sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất : Tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng thời kỳ 1986-2000

著者

    • Quảng Nam-Đà Nẵng (Vietnam). Ban phân vùng kinh tế
    • Quảng Nam-Đà Nang (Vietnam). Ban phân vùng kinh tế

書誌事項

Sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất : Tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng thời kỳ 1986-2000

Ban phân vùng kinh tế Tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

Ban chủ nhiệm chương trình 70-01 QN-ĐN, 1986

タイトル別名

Sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất : Tỉnh Quảng Nam-Đà Nang thời kỳ 1986-2000 / Ban phân vùng kinh tế Tỉnh Quảng Nam-Đà Nang

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Đà Nang : Ban chủ nhiệm chương trình 70-01 QN-ĐN , 1986

"Chương trình 70-01 QN-ĐN"

詳細情報

ページトップへ