Đánh giá hiện trạng sử dụng đất ở nước ta theo quan điểm sinh thái và phát triển lâu bền

著者

    • Trần, An Phong
    • Vietnam. Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp

書誌事項

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất ở nước ta theo quan điểm sinh thái và phát triển lâu bền

chủ nhiệm đề tài, Trần An Phong

Nhà xuất bản Nông nghiệp, 1995

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

"Chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước KT.02 'Bảo vệ môi trường', đề tài KT.02-09."

Includes bibliographical references (p. 194-199)

At head of title:Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp

詳細情報

ページトップへ