Phát triển kinh tế - xã hội vùng gò đồi Bắc Trung bộ

著者

書誌事項

Phát triển kinh tế - xã hội vùng gò đồi Bắc Trung bộ

[nhóm biên soạn, Đặng Ngọc Dinh ... et al.]

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 1999

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

At head of title: Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ, Trung tâm hỗ trợ khoa học và công nghệ phát triển nông thôn

Includes bibliographical references (p. 312-317)

詳細情報

ページトップへ