Kinh tế học chính trị Nhật Bản

書誌事項

Kinh tế học chính trị Nhật Bản

[Yasusuke Murakami và Hugh T. Patrick, tổng chủ biên]

Nhà xuất bản Khoa học xã hội : Viện kinh tế thế giới, 1991-1994

 • quyển 1, tập 1
 • quyển 1, tập 2
 • quyển 1, tập 3
 • quyển 1, tập 4
 • quyển 2, tập 1
 • quyển 2, tập 2
 • quyển 2, tập 3
 • quyển 3, tập 1
 • quyển 3, tập 2
 • quyển 3, tập 3

統一タイトル

Political economy of Japan

大学図書館所蔵 件 / 2

 • 京都大学 東南アジア地域研究研究所 図書室

  quyển 2, tập 1COE-VN||302.1||0103584001035840, quyển 2, tập 2COE-VN||302.1||0103584101035841, quyển 2, tập 3COE-VN||302.1||0103584201035842, quyển 3, tập 1COE-VN||302.1||0103584301035843, quyển 3, tập 2COE-VN||302.1||0103584401035844, quyển 3, tập 3COE-VN||302.1||0103584501035845

 • 国際日本文化研究センター

  quyển 1, tập 1HC||462||Mu 1-100507624, quyển 1, tập 2HC||462||Mu 1-200507625, quyển 1, tập 3HC||462||Mu 1-300507626, quyển 1, tập 4HC||462||Mu 1-400507627, quyển 2, tập 1HC||462||Mu 2-100507628, quyển 2, tập 2HC||462||Mu 2-200507629, quyển 3, tập 1HC||462||Mu 3-100507630, quyển 3, tập 2HC||462||Mu 3-200507631, quyển 3, tập 3HC||462||Mu 3-300507632

 • 該当する所蔵館はありません
 • すべての絞り込み条件を解除する

この図書・雑誌をさがす

注記

Includes bibliographical references

収録内容

 • quyển 1, tập 1-4. Sự biến đổi trong nước / Kozo Yamamura và Yasuba chủ biên
 • quyển 2, tập 1-2. Bối cảnh quốc tế đang thay đổi / Takashi Inoguchi và Daniel I. Okimoto chủ biên
 • quyển 2, tập 3. Vai trò quốc tế nổi lên của Nhật bản / Takashi Inoguchi và Daniel I. Okimoto
 • quyển 3, tập 1-3. Các động lực văn hóa và xã hội / Shumpei Kumon và Henry Rosovsky

詳細情報

ページトップへ