انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام : تاریخ زندگی و نبردهای شاه اسماعیل صفوی و شاه سلیم عثمانی : وقایع سالهای 905-930 هجری

書誌事項

انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام : تاریخ زندگی و نبردهای شاه اسماعیل صفوی و شاه سلیم عثمانی : وقایع سالهای 905-930 هجری

تألیف و ترجمۀ محمد عارف اسپناقچی پاشازاده ; به کوشش رسول حعفریان

دلیل, 1379 [2000]

چاپ 1

タイトル別名

Inqilāb al-Islām bayn al-khavāṣṣ va al-ʿavāmm

タイトル読み

Inqilāb al-Islām bayn al-khavāṣ va al-ʿavām : tārīkh-i zindagī va nabardʹhā-yi Shāh Ismāʿīl-i Ṣafavī va Shāh Salīm-i ʿUs̲mānī : vaqāyiʿ-i sālhā-yi 905-930 Hijrī

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

In Persian

Summary: Compiled documents on relationship between Shah Ismail I of Safavid Persia and Selim I of Ottoman Empire, some of which were translated from Turkish by author

Includes bibliographical references and index (p.[289]-307)

詳細情報

ページトップへ