Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები

著者

書誌事項

Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები

"Ⴋეცნიერება"

タイトル別名

Иностранные источники по истории Грузии

Inostrannye istochniki po istorii Gruzii

タイトル読み

Sakʿartʿvelos istoriis ucʿxouri cqaroebi

この図書・雑誌をさがす

関連文献: 22件中  1-20を表示

 • 1 / 2
 • Sami sparsuli cqaro XVI saukunis Sakʿartʿvelos šesaxeb

  sparsulidan tʿargmna, šesavali, šenišvnebi da sażieblebi daurtʿo Nana Gelašvilma

  "Mecʿniereba" 1990 Ⴑაქართველოს ისტორიის წყაროები 64 , Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 25

  所蔵館1館

 • Kʿronograpʿiuli istoria

  Mxitʿr Airivanecʿi ; żveli somxuridan tʿargmna, šesavali, šenišvnebi da sażieblebi daurtʿo Liana Davlianiże-Tatišvilma

  "Mecʿniereba" 1990 Ⴑაქართველოს ისტორიის წყაროები 57 , Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 24

  所蔵館1館

 • Ričʿard Uilbrahamis mogzanroba Sakʿartʿveloši

  inglisuridan tʿargmna, šesavali, šenišvnebi da sażieblebi daurtʿo Nana Melażem

  Mecʿnieveba 1990 Ⴑაქართველოს ისტორიის წყაროები 65 , Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 26

  所蔵館1館

 • Istoria Tʿemur-Lengisa da mis štʿamomavlebisa

  Tʿovma Mecopʿcʿi ; żveli somxuridan tʿargmna, šesavali da komentarebi daurtʿo Karlo Kucʿiam

  "Mecʿniereba" 1987 Ⴑაქართველოს ისტორიის წყაროები 47 , Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 21

  所蔵館1館

 • Tʿurkʿetʿ-sparsetʿis omi da kʿristiani kʿartʿvelebi, 1557-1581

  italiuridan tʿargmna, šesavali, šenišvnebi da sażieblebi daurtʿo Eldar Mamistʿvališvilma

  Mecʿniereba 1987 Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 19 , Ⴑაქართველოს ისტორიის წყაროები 45

  所蔵館1館

 • Movses Kalankatuacʿi alvantʿa kʿveqnis istoria

  żveli somxuridan tʿargmna, šesavali, šenišvnebi da sażieblebi danrtʿo Liana Davlianiże-Tatišvilma

  "Mecʿniereba" 1985 Ⴑაქართველოს ისტორიის წყაროები 37 , Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 18

  所蔵館1館

 • De Grai de Pʿuas cʿnobebi Sakʿartʿvelos šesaxeb

  pʿrangnlidan tʿrgmna, šesavali, šenišvnebi da sażieblebi daurtʿo Jumber Obišelma

  Mecʿnieveba 1985 Ⴑაქართველოს ისტორიის წყაროები 38 , Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 17

  所蔵館1館

 • Osmaluri dokumenturi cqaroebi anakliisa da rnxis cʿixeebis šesaxeb, XVII-XVIII ss.

  tʿurkʿuli tekʿsti kʿartʿuli tʿargmanitʿ, šasavlitʿ, terminologiuri lekʿsikonitʿ, pʿakʿsimileebitʿa da sażieblebitʿ gamosacʿemad moamzada Nodar Šengeliam

  Mecʿniereba 1982 Ⴑაქართველოს ისტორიის წყაროები 32 , Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 16

  所蔵館2館

 • Продолжение мироукрашающей истории Аббаса (сведения о Грузии) : на груз. языке

  Искандер Мунши ; персидский текст исследованием, груз. пер., примеч. и указателями снабдила Н.Г. Гелашвили

  Мецниереба 1981 Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 13

  所蔵館1館

 • XV saukunis italiel mogzaurtʿa cʿnobebi Sakʿartʿvelosa šesaxeb

  italiuridan tʿargmna, šesavali, šenišvnebi da sażieblebi daurtʿo Eldar Mamistʿvališvilma

  "Mecʿniereba" 1981 Ⴑაქართველოს ისტორიის წყაროები 26 , Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 14

  所蔵館2館

 • K. Koxisa da M. Spenseris cʿnobebi Sakʿartʿvelosa da Kavkasiis šesaxeb

  germanulidan tʿargmna, šesavali da komentarebi daurtʿo Londa Mamacʿašvilma

  "Mecʿniereba" 1981 Ⴑაქართველოს ისტორიის წყაროები 23 , Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 12

  所蔵館1館

 • Berżeni mcerlebis cʿnobebi Sakʿartʿvelos šesaxeb

  żveli berżnulidan tʿargmna, gamokvleva da sażieblebl daurtʿo Tʿinatʿin Qauxčʿišvilma

  "Mecʿniereba" 1980- Ⴑაქართველოს ისტორიის წყაროები 18, 28, 46 , Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 11, 15, 20

  4 , 5 , 6

  所蔵館4館

 • Cʿnobebi sakʿartʿvelosa da kavksiis šesaxeb

  Mustapʿa Naima ; tʿurkʿuli tekʿsti kʿartʿuli tʿargmanitʿ, gamokvlevitʿa da šenišvnebitʿ gamosacʿemad moamzada Nodar šengeliam

  Mecʿniereba 1979 Ⴑაქართველოს ისტორიის წყაროები 14 , Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 8

  所蔵館2館

 • დღიური

  ზაქარია აგულეცი ; ძველი სომხურიდან თარგმნა, შესავალი, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო ლიანა დავლიანიძემ

  "მეცნიერება" 1979 Ⴑაქართველოს ისტორიის წყაროები 15 , Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 9

  ნაწილი 2-3

  所蔵館3館

 • Ⴙილდირის ეიალეთის ჯაბა დავთარი 1694-1732 წწ.

  თურქული ტექსტი ქართული თარგმანით გამოსაცემად მოამზადა Ⴚისანა Ⴀბულაძემ ; გამოკვლევა დაურთო Ⴋიხეილ Ⴑვანიძემ

  "Ⴋეცნიერება" 1979 Ⴑაქართველოს ისტორიის წყაროები 16 , Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 10

  所蔵館4館

 • Древнегрузинские переводы "Истории Орбелянов" Стефаноса Орбеляна

  груз.-арм. тексты подгот. к изд., предисл. и указателем снабдила Е.В. Цагарейшвили

  Мецниереба 1978 Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 4

  所蔵館1館

 • "Samgaros sakvirvelebatʿa" cʿnobebi Sakʿartʿvelosa da kavkasiis šesaxeb

  sparsuli tekʿsti kʿartʿuli tʿargmanitʿ šesvlitʿa da šenišvnebitʿ gamoscʿa Revaz Kiknażem

  "Mecʿniereba" 1978 Ⴑაქართველოს ისტორიის წყაროები 9 , Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 6

  所蔵館2館

 • Somxur xelnacertʿa XIV-XV saukuneebis anderżebis (Hišatakaranebis) cʿnobebi Sakʿartʿvelos šesaxeb

  żveli somxuridan tʿargmna, šesavali, komentarebi da šenišvnebi daurtʿo Alekʿsandre Abdalażem

  "Mecʿniereba" 1978 Ⴑაქართველოს ისტორიის წყაროები 8 , Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 5

  所蔵館2館

 • Kʿatʿib čʿelebis cʿnobebi Sakʿartʿvelosa da Kavkasiis šesaxeb

  tʿurkʿulidan tʿargmna, šesavali, šenišvnebi da sażieblebi daurtʿo Giuli Alasaniam

  "Mecʿniereba" 1978 Ⴑაქართველოს ისტორიის წყაროები 10 , Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 7

  所蔵館2館

 • Sparsuli istoriuli sabutʿebi Sakʿartʿvelos cigntʿsacʿavebši

  tekʿsti gamosacʿemad moamzada, kʿartʿuli tʿargmani da cinasitqvalba daurtʿo Vl. Pʿutʿuriżem

  "Mecʿniereba" 1977 Ⴑაქართველოს ისტორიის უცხოური წყაროები 3

  cigni 1, 4

  所蔵館3館

 • 1 / 2

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BA57437895
 • 出版国コード
  gs
 • タイトル言語コード
  geo
 • 本文言語コード
  und
 • 出版地
  Ⴇბილისი
ページトップへ