Rol̕nícka politika KSČ v období výstavby socializmu na Slovensku

Bibliographic Information

Rol̕nícka politika KSČ v období výstavby socializmu na Slovensku

Samuel Cambel, Vasil̕ Skrip, Augustín Vanko

Pravda pré Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS, 1979

1. vyd

Available at  / 1 libraries

Search this Book/Journal

Note

Bibliography: p. 289-[291]

Details

Page Top