เรื่อง ญวน-ไทย กับเขมรและลาว : รวบรวมจากเอกสารกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลฝรั่งเศส

書誌事項

เรื่อง ญวน-ไทย กับเขมรและลาว : รวบรวมจากเอกสารกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลฝรั่งเศส

ของ ม.ล.มานิจ ชุมสาย

ม.ล.มานิจ และนางเฉลิมขวัญ ชุมสาย..., 2522 [1979]

タイトル別名

ประวัติศาสตร์ ญวน-ไทย ในเรื่อง เขมร-ลาว

タイトル読み

เรื่อง ญวน-ไทย กับ เขมร และ ลาว : รวบรวม จาก เอกสาร กระทรวง การต่างประเทศ ของ รัฐบาล ฝรั่งเศส

Rư̄ang Yūan-Thai kap Khamēn læ Lāo : rūaprūam čhāk ʿēkkasān Krasūang Kāntāngprathēt khǭng Ratthabān Farangsēt

大学図書館所蔵 件 / 2

この図書・雑誌をさがす

注記

In Thai; some French

PUB: [Bangkok] : Mǭ. Lǭ. Mānit læ Nāng Chalœ̄mkhwan Chumsāi ... , 2522 [1979]

詳細情報

ページトップへ