จดหมายเหตุพระราชวังบางปะอินและวัดนิเวศธรรมประวัติ

著者

    • Mūnnithi Somdet Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp læ Mǭm Čhao Čhongčhitthanǭm Ditsakun Phrathidā
    • Thailand. Kǭng Čhotmāihēt hǣng Chāt

書誌事項

จดหมายเหตุพระราชวังบางปะอินและวัดนิเวศธรรมประวัติ

มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและหม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดา ร่วมกับกองจดหมายเหตุแห่งชาติ, กรมศิลปากร, 2537 [1994]

タイトル読み

จดหมายเหตุ พระราชวัง บางปะอิน และ วัด นิเวศธรรมประวัติ

Čhotmāihēt Phrarātchawang Bāng Paʿin læ Wat Niwētthammaprawat

大学図書館所蔵 件 / 2

この図書・雑誌をさがす

注記

In Thai

"พิมพ์เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, 21 มิถุนายน 2537" -- T.p. verso

Summary: Documents relating to renovation of Phrarātchawang Bāng Paʿin, Bang Pa-In Palace, and history of Wat Niwētthammaprawat, Buddhist temple, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, Thailand; volume commemorating birthday anniversary of Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1862-1943

Bibliography: p. [181]-183

Errata slip inserted

詳細情報

ページトップへ