گلستان : با معنی واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بیت‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی و فهرست‌های آیات و اعلام و امثال و قوافی و قواعد دستوری ویرایش سوم با حروف‌چینی جدید

書誌事項

گلستان : با معنی واژه‌ها و شرح جمله‌ها و بیت‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی و فهرست‌های آیات و اعلام و امثال و قوافی و قواعد دستوری ویرایش سوم با حروف‌چینی جدید

مشرف الدین مصلح بن عبد الله سعدی شیرازی ; به کوشش خلیل خطیب رهبر

Ṣafī ʿAlī Shāh, 1380 [2001 or 2002]

Chāp-i 13

タイトル別名

Gulistān-i Saʿdī

タイトル読み

Gulistān : bā maʿnī-i vāzhahʹhā va sharḥ-i jumlahʹhā va baytʹhā-yi dushvār va barkhī nuktahʹhā-yi dastūrī va adabī va fihristʹhā-yi āyāt va aʿlām va ams̲āl va qavāfī va qavāʿid-i dastūrī vīrāyish-i sivvum bā ḥurūfʹchīnī-i jadīd

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Includes bibliographical references (p. [698]-700) and indexes

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BA60424100
 • 出版国コード
  ir
 • タイトル言語コード
  per
 • 本文言語コード
  per
 • 出版地
  Tihrān
 • ページ数/冊数
  11, 700 p.
 • 大きさ
  25 cm
ページトップへ