بوستان سعدی : پس از مقابلۀ هفت نسخۀ خطی و ده نسخۀ چاپی از مداخلۀ کاتبان و ناشران پیشین ویراسته بدانچه سعدی روی کاغذ آورد نزدیک با اعراب و معنای واژه‌ها

著者

書誌事項

بوستان سعدی : پس از مقابلۀ هفت نسخۀ خطی و ده نسخۀ چاپی از مداخلۀ کاتبان و ناشران پیشین ویراسته بدانچه سعدی روی کاغذ آورد نزدیک با اعراب و معنای واژه‌ها

به کوشش نور الله ایزدپرست

Dānish, 1364 [1985 or 1986]

Chāp-i 6

タイトル読み

Būstān-i Saʿdī : pas az muqābilah-ʾi haft nuskhah-ʾi khaṭṭī va dah nuskhah-ʾi chāpī az mudākhilah-ʾi kātibān va nāshirān-i pīshīn vīrāstah badānchah Saʿdī rū-yi kāghaz̲ āvard nazdīk bā aʿrāb va maʿnā-yi vāzhahʹhā

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

注記

Includes index

詳細情報

 • NII書誌ID(NCID)
  BA60449859
 • 出版国コード
  ir
 • タイトル言語コード
  per
 • 本文言語コード
  per
 • 出版地
  [S.l.]
 • ページ数/冊数
  23, 373 p.
 • 大きさ
  25 cm
ページトップへ