การยกเลิกระบบไพร่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯระหว่าง พ.ศ. 2411-2453

著者

    • Piyachat Pitawan

書誌事項

การยกเลิกระบบไพร่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯระหว่าง พ.ศ. 2411-2453

ปิยะฉัตร ปิตะวรรณ

(เอกสารทางวิชาการ, หมายเลข 2/010)

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์, 2524 [1981]

タイトル読み

การยกเลิก ระบบ ไพร่ ใน รัชสมัย พระบาท สมเด็จ พระ จุลจอมเกล้าฯ ระหว่าง พ.ศ. 2411-2453

Kānyoklœ̄k rabop phrai nai ratchasamai Phrabāt Somdet Phra Čhunlachǭmklao-- rawāng Phǭ. Sǭ. 2411-2453

大学図書館所蔵 件 / 2

この図書・雑誌をさがす

注記

In Thai

Mimeographed

Summary: On the abolition of slavery by Chulalongkorn, King of Siam, 1853-1910

Bibliography: p. 134-[143]

関連文献: 1件中  1-1を表示

詳細情報

ページトップへ