Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý tiêu dùng xã hội trong ngân sách nhà nước

著者

    • Nguyễn, Văn Châu

書誌事項

Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý tiêu dùng xã hội trong ngân sách nhà nước

Nguyễn Văn Châu, chủ biên

Chính trị quốc gia, 1995

大学図書館所蔵 件 / 1

この図書・雑誌をさがす

詳細情報

ページトップへ